Hopp til innhold

Mener vi kan takke en fryktet sykdom for at vi har vinterferie

Teoriene er mange, men nå mener Oslo skolemuseum de har funnet svaret på hvorfor norske elever får fri fra skolen én hel uke hver vinter.

Nydelig skivær i Voss

Nypreparerte skispor og skyfri, blå himmel er noe mange forbinder med vinterferien. Her på populære Voss på vestlandet.

Foto: @urogvin

Ferien er ofte omtalt som den mystiske ferien fordi man ikke er helt sikker på feriens opprinnelse.

Noen har ment at fridagene i februar skyldtes at skolene skulle spare brensel til oppvarming ved å holde stengt, mens andre har pekt på at de kunne være en oppsamling av den månedlige fridagen som ble kalt månedslov.

Men hos Oslo Skolemuseum mener de opprinnelsen er forbundet med en fryktet sykdom.

– Vi har gravd oss tilbake i opplæringsloven og foregående lover og kommet fram til at begrunnelsen er friluftsliv, sier fungerende leder ved museet, Bente Clausen.

– Det har med tuberkulose å gjøre, for før BCG-vaksineringen kom i gang i 1946 var frisk luft og aktivitet den beste medisinen mot tuberkulose.

Lærerne var tidligere bekymret for at flere fridager på rad skulle gå utover undervisningen, men opprettelsen av skolehelsetjenesten på begynnelsen av 1900-tallet ga kunnskap om at god fysisk og mental helse fremmer læring.

Ba om hjelp

Det var i fjor museet gikk ut i pressen og ba om hjelp, for å finne svar på hvorfor vi har vinterferie. Og svarene de fikk hjalp dem på vei.

De føler seg også trygge på årsaken til at vinterferien tas ut i ulike uker rundt om i landet (se kart under).

– VG hadde i 1957 et oppslag om stort press på fjellstuene i vinterferien. Det førte til at man spredde ferien til forskjellige uker.

Det var også det første året det vi i dag kjenner som vinterferie ble gjennomført, men det tok tid før ferien ble en hel uke.

At fridagene besto etter at BCG-vaksinen kom, mener Clausen er knyttet til tradisjoner.

– Etter vaksinen fikk man bedre kontroll på ting, men den norske verdien med å være sunn og frisk besto.

vinterferie18

Samme antall skoledager

Loven sier ingenting om at det skal være vinterferie, men i løpet av ett år har elever i grunnskole og videregående 190 skoledager.

Guri Adelsten Iversen

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

Foto: kari skeie / nrk

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland forteller at hun og de andre elevene hadde månedslov da hun selv gikk på skolen.

– Da var det satt opp en fridag i måneden. Det er det slutt på nå, så har man heller samlet det i ei uke. Så er det en tradisjon som har bygd seg opp over år, mener hun.

Som regel utarbeider fylkesmennene i de ulike fylkene ei anbefalt skolerute for sitt fylke, men til syvende og sist er det opp til den enkelte kommune og fylkeskommunen å avgjøre hvilken uke det blir. Tradisjonen er likevel at man følger den skoleruten som er lagt.

Hordaland fordeler ferien over tre uker

Hordaland skiller seg fra resten av fylkene når det kommer til vinterferien. Her har man valgt å fordele vinterferien i både uke 7,8 og 9.

– Det handler om å fordele utfartsområdene i fjellet. Historisk er det dette som ligger bak, sier fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim.