Hopp til innhold

– Vi er bare så inderlig forbanna på NHO

NHO varsler at de vil nekte om lag 500 sykepleie å komme på jobb, men har utsatt lockouten fra tirsdag til onsdag. – Dette er pinlig for NHO, mener Sykepleierforbundet.

Laila Wilhelmsen – fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Laila Wilhelmsen, som er kontaktperson for de streikende sykepleierne i Nordland, forteller at hun er inderlig forbanna på NHO.

Foto: Kari Skeie / NRK

Striden mellom Sykepleierforbundet (NSF) og NHO om den tre uker lange streiken tar stadig nye vendinger.

Konflikten tok en dramatisk vending da NHO varslet at de vil nekte ansatte å gå på jobb for å få slutt på streiken som startet 25. oktober. Varselet gjaldt fra tirsdag morgen.

Sykepleierne svarte at de ville boikotte streiken fordi de mente det var gjort klare formelle feil. De mente at varselet ikke fyller kravene det skal følge etter loven, fordi det manglet informasjon om hvilke ansatte som skulle omfattes av lockouten.

– Avblåser boikott

I kveld kom NHO med et nytt lockoutvarsel, som gjelder for onsdag morgen, og dermed avblåser sykepleierforbundet den varslede boikotten.

– Det forrige varselet var ikke gyldig, men når det har kommet et nytt varsel, så forholder vi oss til det, sier Gjertrud Krokaa, som er leder for sykepleierforbundet i Nordland.

Hun er veldig lite imponert over NHO, som hun mener ikke klarte å varsle lockouten på en gyldig måte på første forsøk.

Gjertrud Krokaa

Gjertrud Krokaa, leder i Sykepleierforbundet i Nordland.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Jeg vet ikke helt om jeg skal flire eller gråte. Dette er pinlig for NHO. Lockout er en sjelden hendelse i norsk historie, det har aldri skjedd i helsesektoren før. Og så klarer de altså ikke å gjøre dette formelt korrekt en gang. At de må skrive ut et nytt varsel, viser at NHO ikke er klar over hvor alvorlig dette er.

– Det virker som de har svært liten kunnskap om spillereglene i norsk arbeidsliv, fortsetter hun.

Hun får støtte fra Laila Wilhelmsen, som er kontaktperson for de streikende sykepleierne i Nordland.

– Det NHO gjør ved å ha en sånn uprofesjonell håndtering av en høyst lovlig streik, er å degradere sykelpeierkomptansen som de har i sine bedrifter, for å holde de nede lønnsmessig.

– Det skal de ikke slippe unna med, rett og slett. Vi er bare så inderlig forbanna på NHO, raser hun.

– Reagerer kraftig på Sykepleierforbundets opptreden

Forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO sier at de tar til etterretning at NSF mener varselet om lockout er ugyldig fordi den ikke omfatter ledere i bedriftene.

– Men vi har ikke gjort noen tabbe, sier han.

Negård på sin side reagerer kraftig på at sykepleierne varslet boikott i utgangspunktet.

– Dette er uansvarlig opptreden fra Sykepleierforbundet og brudd på vanlige spilleregler blant partene i arbeidslivet. Det er åpenbart for oss at Sykepleierforbundets klage er et forsøk på å utsette lockouten, sier Negård.

– Denne situasjonen er så alvorlig og Sykepleierforbundets beslutning skaper så mye usikkerhet at vi kun hadde to valg; å ta dette til arbeidsretten, noe som ville ha skapt en ytterligere usikker situasjon for pasienter, pårørende, bedrifter og ansatte. Det kunne vi ikke være med på. Derfor har vi valgt det andre alternativet: å akseptere innsigelsen fra NSF og sende en ny plassfratredelse. Dette innebærer at lockouten utsettes fra tirsdag til onsdag.

NHO reagerer kraftig på Sykepleierforbundets opptreden i denne konflikten.

– Jeg har aldri i løpet av mine ti år som forhandlingsdirektør opplevd noe lignende, sier Negård.

– Streiken rammer et fåtall bedrifter svært hardt

NHO tar det uvanlige skrittet om å gå til lockout for å få slutt på sykepleierstreiken som startet 25. oktober.

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Foto: Jon Skille Amundsen 2016 / NHO Service

– Vi beklager virkelig at dette får følger for pasienter, pårørende og de ansatte. Men nå har streiken vart i tre uker og flere av våre medlemsbedrifter holder på å gå over ende. De kan ikke stå lenger i streik, og vi vil gjerne stå solidarisk med dem, sa administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NRK torsdag.

Ifølge NHO rammer streiken et fåtall bedrifter svært hardt, og flere av disse skal være nær ved å gå konkurs.

Med NHOs varslede lockout utvides nå konflikten til 500 sykepleiere ved 65 institusjoner.

Dermed er det et åpent spørsmål hvor lenge den kan pågå før den medfører «fare for liv og helse», noe som kan medføre tvungen lønnsnemnd.

– Direkte løgn

Krokaa i NSFforteller at lockouten kommer til å tvinge regjeringen til å iverksette tvungen lønnsnemnd.

– Vi organiserer en del private bedrifter som har respiratorbehandling for barn og kreftbehandling. Det vil si at det ganske umiddelbart bli fare for liv og helse. Men det er vel det NHO vil oppnå, at regjeringen må gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Wilhelmsen mener NHO overdriver konsekvensene av streiken.

– 54 sykepleier i 65 bedrifter er tatt ut i streik i hele Norge, og de påstår at det er vi som setter liv og helse står på spill, det er jo ikke tilfelle. Det er direkte løgn.

Strid om minstelønn

Konflikten mellom sykepleierne og NHO Service har vært fastlåst en god stund.

Sykepleierne krever en minstelønn i private helseforetak på linje med det de har i kommunal sektor. Frykten er at dersom ikke dette skjer, vil det lønne seg for kommunene å privatisere kommunale foretak ettersom de private kan sette lavere lønninger for sykepleierne

– Ingen skal vinne anbud på vår bekostning, sa leder Eli Gunhild By i sykepleierforbundet tidligere i år.

NHO mener på sin side at det vil bryte med den norske modellen dersom kommunal sektors tariffavtaler automatisk skal legge føringer for avtalene i privat sektor.

Organisasjonen mener NSF krever spesialbehandling for sine ansatte, og at deres krav vil gå utenfor rammene som ble lagt i vårens lønnsoppgjør. Dessuten hevder NHO at gjennomsnittslønna blant sykepleierne i privat sektor er høyere enn den i kommunal sektor.