Hopp til innhold

– Sola kan nå sitt laveste aktivitetsnivå på 300 år

Dersom britiske forskere har rett, kan sola snart gå inn i en lang «dvale». Det vil i så fall få flere konsekvenser.

Nordlys over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

I fremtiden kan dette bli et sjeldent syn i Midt- og Sør-Norge. Her fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Foto: Adrian Szatewicz

Dersom du ikke bor ved polare breddegrader og er glad i nordlys, er en ny studie fra University of Reading dårlig nytt.

Britiske forskere har nemlig sett nærmere på globale variasjoner i solvinden de siste fire århundrer, og diskuterer i lys av dette om sola snart vil nå et historisk lavt aktivitetsnivå.

– Innen midten av århundret vil vi kunne se den laveste solaktiviteten på 300 år, og denne situasjonen vil kunne vedvare i 50–60 år, hevder Dr. Mathew Owens, som har ledet studien.

I en e-post til NRK viser Owens til at sola allerede har vist en nedadgående aktivitetstrend siden 1950-tallet. En trend som bare ser ut til å fortsette.

– Det er vanskelig å si noe sikkert, men det vi kan komme til å se er et aktivitetsnivå tilsvarende «Maunder minimum». Iskjerner sier noe om tidligere solaktivitet, og indikerer at det er større sannsynlighet for at dette vil skje enn ikke, skriver Owens.

Som vi skal se, er det dårlig nytt av flere grunner.

Lite aktivitet

Petter Dass

Petter Dass beskrev det meste av naturfenomener under sin levetid, men nevnte ikke nordlyset med ett ord. Årsaken kan være at han levde under nettopp «Maunder Minimum».

Foto: Wikipedia

Bakgrunnen for studien var nettopp å se nærmere på sist gang solaktiviteten var så lav som det man ser antydninger til nå.

Ved å ta utgangspunkt i tilgjengelig viten rundt solflekker, har de kommet fram til at vi trolig står overfor en periode lignende den som inntraff i tidsrommet 1645–1715.

Under dette tidsrommet, som kjennes ved navnet «Maunder Minimum», hadde sola sterkt redusert solflekkeaktivitet – et tydelig tegn på lite aktivitet på sola.

Owens og kollegene ønsket å finne ut hva som vil skje dersom vi går inn i en slik periode i dag.

Konklusjonen er blant annet at solens positive og beskyttende effekt på jorda vil svekkes. Resultat er blant annet at:

  • Mer farlig stråling slipper inn i Solsystemet vårt.
  • Eventuelle kraftige solstormer vil skape større ødeleggelser på elektronisk utstyr enn vi er vant til.
  • Nordlyset vil bli et mye sjeldnere fenomen utenfor polare strøk for en periode på 50 år eller mer.

Første gang

Pål Brekke

Pål Brekke ved Norsk Romsenter forklarer at energi fra sola får effekt på jordas magnetosfære.

Foto: Norsk Romsenter

Seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter synes studien er interessant, og forteller at dette er første gang man har klart å beregne hastigheten på solvinden så langt tilbake i tid.

– Solvinden er en strøm av ladede partikler som hele tiden sendes ut fra sola, og som er med på å forme jordas magnetfelt. Det er kast eller variasjoner i denne vinden som genererer sterkt nordlys, forklarer Brekke.

– Arbeidet til britene støtter opp om at sola vil gå inn i en lang dvaleperiode på kanskje 70 år, hvor det er lite solflekker og lite utbrudd. Og dermed også mye svakere solvind.

Konsekvensene er altså færre dager med kraftig nordlys, og at det dermed vil bli mer sjeldent med nordlys i for eksempel Midt- og Sør-Norge.

Vanskelig å spå slike ting

Jordas magnetosfære

Normalt ligger nordlysovalen stort sett alltid plassert mellom Svalbard og Nord-Norge. Er man helt nord i Norge så vil man nok fortsatt kunne se nordlys på klare netter. Her en illustrasjon av jordas magnetosfære.

Foto: NASA/SOHO

Forsker Magnar Gullikstad Johnsen ved Tromsø Geofysiske Observatorium mener det som kommer fram av den britiske forskningen høres fornuftig ut.

Han peker på at sola normalt følger en 11-års syklus, der det fram til klimaks på syklusen opptrer stadig flere solflekker (se faktaboks).

– Akkurat nå er vi på vei mot «solar minimum», som grovt regnet inntreffer cirka 2019–2020. Hva som skjer etter dette vil kunne gi oss svar på britene har rett, sier Johnsen.

– Det er generelt vanskelig å predikere slike ting, så det vil ikke overraske meg om dette ikke slår til, heller.