– Sløvhet er nok mye av årsaken til at gutter dropper ut av skolen

Langt flere jenter enn gutter fullfører videregående skole, ifølge ferske tall. Størst er forskjellene i Nordland og Finnmark.

Kjemielever Polarsirkelen videregående skole

Latteren sitter løst under kjemitimen på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana. Trym Paulsen, Patrick Venås og Vebjørn Olsen, August Ugedal eksperimenterer og prøver å svare på spørsmålene om hvorfor det er slik at færre gutter fullfører videregående skole.

Foto: Frank Nygård / NRK

Etter en framgang de fem siste årene, er det i år færre gutter gjennomfører videregående skole i Nordland. Og forskjellen mellom gutter og jenter er stor, og økende, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Av de elevene som startet i videregående i 2012, fullførte og bestod 74,4 prosent av jentene i Nordland, mens kun 59,5 prosent av guttene har gjort det samme.

På landsbasis har 79,8 prosent av jentene fullført, mot 69,5 prosent av guttene.

Av alle landets fylker er det bare Finnmark som kommer dårligere ut enn Nordland, der har kun 54,9 prosent av guttene fullført i løpet av fem år fra 2012.

– Mange kjeder seg på skolen

Trym Paulsen, Patrick Venås og Vebjørn Olsen, August Ugedal på studieforberedende ved Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana har kjemi på timeplanen i dag.

– Sløvhet er nok mye av årsaken til at gutter dropper ut. Mange kjeder seg på skolen og skjønner ikke hva de kan få ut av undervisningen senere i livet. Samtidig er det mange som slutter som begynner på andre linjer. Det bør jo være greit å skifte mening underveis, mener de.

Marie Jacobsen tror at kjønnspress er årsaken til at jentene i større grad står løpet ut.

– Jenter skal være god på skolen. Men jeg kjenner jenter som også har droppet ut, sier hun.

– Mangler læreplasser

Hild-Marit Olsen

– Vi ser ikke fakkeltog for gutter på TIP som ikke får seg læreplass. Det gjør vi noe med nå, sier fylkesråd Hild Marit Olsen.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent).

En av årsakene til det er at jenter ofte velger myke fag som helse, mens guttene typisk velger tekniske fag, sier fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen.

– Den andre hovedårsaken til at guttene da kommer dårligere ut, er mangel på læreplasser. Gutter har i stor grad valgt en del fag der det ikke har vært læreplasser i den andre enden.

For å gjøre gjennomføringa på yrkesfag bedre, skal fylket styrke arbeidet for å få flere læreplasser. Det håper Olsen skal gjøre at tallene peker oppover de neste årene, spesielt for guttene.

– Da må vi gjøre to ting. Det ene er å se på om det skoletilbudet vi har kan rettes mer inn på det næringslivet i Nordland har behov for og der læreplassene finnes. På den andre siden må vi jobbe hardt ut mot arbeids- og næringslivet slik at de stiller opp med flere læreplasser.

Tre av fire elever som begynte på videregående i 2012 fullførte i løpet av fem år. Det er ny rekord. Men elevene i Nord-Norge henger etter.

Fraværsregelen og manglende motivasjon

Gabriel Kappfjell, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Nordland

Gabriel Kappfjell som er fylkesleder for Elevorganisasjonen i Nordland tror det må mer enn læreplasser til for å få flere til å fullføre.

Foto: Frank Nygård / NRK

Nordland, Troms og Finnmark ligger lavest blant fylkene med en gjennomføringsandel på henholdsvis 66,8, 68,8 og 60,8 prosent.

Gabriel Kappfjell som er fylkesleder for Elevorganisasjonen i Nordland tror det må mer enn læreplasser til for å få flere til å fullføre.

– At gutter ikke fullfører er et større samfunnsproblem, og mangel på motivasjon er den største enkeltfaktoren, sier han.

De siste årene har oppmerksomheten rundt fravær økt betraktelig i skolen. Det gjør noe med hvordan elevene har det.

– Mange føler de skulker hvis de ikke møter opp. Det har utviklet seg til en kultur hvor du er skyldig inntil det motsatte er bevist. Elevene må føle seg velkommen på skolen og ikke føle skyld dersom man er syk en dag, sier Kappfjell.

Kjemielever ved polarsirkelen videregående skole

Av de elevene som startet i videregående i 2012, fullførte og bestod 74,4 prosent av jentene i Nordland på normert tid, mens kun 59,5 prosent av guttene har gjort det samme.

Foto: Frank Nygård / NRK