Venstre: – Skolefrukten ender uansett som søppel

Venstrepolitiker Terje Cruikshank i Bodø er stolt over å ha vært med på å kutte skolefrukten til elevene. – Mesteparten ender opp som søppel uansett, sier han.

skolefrukt

SPAREPÆRER: Ordenseleven Tomas deler ut halve pærer i førsteklassen sin på Bodøsjøen skole.

I Bodø klamrer skolene seg fast til skolefrukten, og går nye veier for å beholde ordningen.

– Vi kutter frukten i to, slik at førsteklassingene fortsatt får en daglig vitamininnsprøyting, sier lærer Renate Karlsen ved Bodøsjøen skole.

Det er regjeringen som har bestemt at skolefruktordningen skal bort. Ordningen som ble innført i 2007 hadde først øremerkede midler, men etter hvert ble pengene en del av det totale rammetilskuddet fra kommunen. Dermed bestemmer kommunene selv om barna skal få frukt på skolen.

Det borgerlige flertallet i Bodø bystyre har kuttet pengene til skolefrukt – som utgjorde to millioner kroner på kommunebudsjettet.

– Dette er det siste året med gratis skolefrukt. Alternativet fra høsten er at foreldrene kjøper frukt, sier lærer Renate Karlsen.

– Pinlig og skammelig

SV-politiker Astrid Olsen, Bodø

SV-politiker Astrid Olsen var med på innføre skolefrukt i Bodø. – Jeg berømmer lærerne som tenker på barnas helse, sier hun.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK
Terje Cruickshank

Gruppeleder Terje Cruikshank for Venstre i bystyret i Bodø ser fram til å få frukten ut av skolen

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Lærerne får full støtte av bystyremedlem Astrid Olsen (SV) som i sin tid var med på å innføre skolefruktordningen i Bodø.

– Det er pinlig og skammelig det som posisjonen i Bodø og regjeringen holder på med. De tar penger fra ungenes skolefrukt og gir dem som skattelette til de rike.

Både eksperter og forskningsrapporter slår fast at det er positivt med fruktpause for konsentrasjon og læringsmiljøet på skolene. Men politikerne i Bodø har innført beinharde sparetiltak, og dermed ryker skolefrukten.

– Foreldrene må betale

Gruppeleder Terje Cruikshank for Venstre i bystyret i Bodø ser fram til å få frukten ut av skolen

– Å kutte frukten var ei riktig prioritering. Dette er et bevisst borgerlig politisk valg. Vi vil heller ha varme hender og lærere i skoleklassene enn frukten som til syvende og sist ender opp som søppel. At vi skal bruke penger på søppel er svært uheldig, sier han til NRK.no.

At flere skoler i Bodø deler frukten i to for fortsatt å kunne gi elevene frukt liker han svært dårlig.

– Det er uheldig. Vi har gjort et politisk vedtak om å avvikle ei ordning, og da bør det respekteres, sier han.

Han bestrider ikke ekspertene som mener elevene bør få frukt i skoletiden.

Stolt av avgjørelsen

Lærer Renate Karlsen kutter frukt i to

Det er dagens fruktpause på Bodøsjøen skole. Her er lærer Renate Karlsen i sving med å dele opp frukten.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen

– Jo da, skolefrukt og skoelmelk er viktig. Men vi mener at det er foreldrenes ansvar at ungene får riktig mat på skolen.

Han er ikke overrasket over at bystyrekollegaen fra SV mener Bodø kommune viser en pinlig opptreden i denne saken.

– Hun er sosialist og fører en sosialistisk politikk. Det er ikke pinlig å prioritere lærere over skolefrukt. Dette er en prioritering jeg er stolt over å stå inne for. Jeg håper foreldrene i Bodø er sitt ansvar bevisst og putter frukt i matpakkene til ungene sine eller går inn på skolefruktordningen fra høsten av, sier han til NRK.no.

Departementet: – Frukt bidrar lite

Kunnskapsdepartementet støtter det borgerlige flertallet i Bodø.

– Forskning viser at gratis frukt i liten grad bidrar til bedre læring i klasserommet. Det gjør derimot gode lærere. Fjerningen av fruktordningen gir oss 240 millioner som kan brukes på etter- og videreutdanning av lærere, noe som vil gi oss en bedre skole, sier statssekretær Birgitte Jordahl.