Hopp til innhold

– Norge sviktet traffickingofferet Leah (28)

– Norge oppfylte ikke sine internasjonale forpliktelser i behandlingen av den nigerianske kvinnen Leah som ble utsatt for tvangsprostitusjon, mener støttegruppa hennes i Bodø.

Leah fra Nigeria ble kastet ut av Norge

I en sofa på krisesenteret i Bodø sitter Leah. For tre år siden ble den nigerianske kvinnen i 20-årene og datteren sendt ut av landet og tilbake til Italia. Hun hadde fått avslag på søknad om opphold.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Det er veldig godt å være tilbake i Norge. De som har hjulpet meg her, er familien min, sier nigerianske Leah, som er tilbake i Bodø etter tre år i Italia.

Traffickingofferet ga politiet fullt navn på bakmennene som hadde tvunget henne til å prostituere seg. Men fordi hun er analfabet og ikke kunne skrive ned navnet, åpnet aldri politiet etterforskning.

Dermed ble Leah og hennes lille datter sendt ut av Norge, og tilbake til Italia – hvor hun hadde levd som tvangsprostituert siden hun var 14 år.

Et liv i frykt

I kveldens Brennpunkt får vi se hva som skjedde med Leah etter hun ble sendt ut av Norge. I Italia har hun levd isolert – i frykt for at bakmennene skulle finne henne.

– Det har vært vanskelige år. Men takket være støttegruppa i Bodø har jeg og datteren min overlevd. De har hjulpet meg med alt fra penger til husleie til klær til datteren min, sier hun.

– Bodde under kummerlige forhold

Wanja Sæther, daglig leder Bodø krisesenter

– Vi i støttegruppa er veldig redd for hvordan det skal gå med Leah dersom de sendes tilbake til et liv i total fattigdom, uten penger til tak over hodet, sier Wanja Sæter.

Foto: Jens Kyed / NRK
8.mars i Bodø

I TOG FOR LEAH: 8. mars-toget i Bodø i 2012.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

En av dem som har fulgt Leah er Wanja Sæter som er leder på Krisesenteret i Salten og med i støttegruppa hennes.

– Leah og barna har ingen framtid i Italia, og da vi besøkte henne i januar skjønte vi raskt at vi måtte få henne til Norge. Leah var høygravid og bodde under svært kummerlige forhold. I tillegg hadde hun fått utkastelsesordre. Vi fryktet at hun måtte føde barnet sitt på gata. Derfor måtte vi gripe inn, sier Sæter.

Hun mener norske myndigheter ikke har oppfylt sine forpliktelser til å hjelpe ofre for menneskehandel.

– Vi er for dårlig i Norge på å håndtere slike saker. Vi har for lite erfaring, særlig ute i distriktene. Vi skulle gitt Leah beskyttelse, sier Sæter.

Norge er forpliktet til å beskytte og bistå ofre for menneskehandel som befinner seg her i landet. I Norge ble Leah fanget opp av det statlige ROSA-prosjektet, som tilbyr assistanse for kvinner utsatt for menneskehandel. Hun hadde sagt ja til å samarbeide med politiet og gi informasjon om bakmennene.

– Men norsk politi var ikke interessert i saken min, sier Leah.

Fødte en sønn

Leah med de to barna

Leah fikk komme til Norge for å føde sønnen, men nå må hun ut igjen.

Foto: Privat

I slutten av mars fødte Leah en gutt på sykehuset i Bodø. I slutten av mai må den vesle familien reise tilbake til Italia. Der har Leah og de to barna ikke noe sted å bo.

– Ønsket mitt er å kunne få bli i Norge sammen med barna mine. Derfor håper jeg politiet vil se på saken min på nytt.

Wanja Sæter i støttegruppa er klar på at Leah må få en ny sjanse.

– Konsekvensen av det som kommer fram i Brennpunkt-programmet bør bli at norske myndigheter må behandle søknaden om opphold i Norge på nytt. I tillegg bør det startes etterforskning, sier Wanja Sæter.

Leah fra Nigeria ble kastet ut av Norge
Foto: Kari Skeie / NRK
Video Leah må reise snart

Leah er et offer for tvangsprostitusjon. Som 14-åring ble hun fraktet til Italia av menneskehandlere. I flere år ble hun tvunget til å prostituere seg. I 2008 kom hun til Norge.