Hopp til innhold

– Nordland vil ha landets høyeste vekst

Den økonomiske veksten i næringslivet i Nordland kommer til å bli blant landets høyeste de neste ti årene, viser beregninger gjort av næringslivsbarometeret Indeks Nordland.

Glomfjord

Kunstgjødselfabrikken til Yara i Glomfjord i Meløy kommune har som plan å øke produksjonen med 20 prosent de neste årene.

Foto: Øyvind Gjersvik

Det viser beregninger gjort av samfunns- og næringslivsbarometeret Indeks Nordland som presenteres i dag for 11. gang.

Synkende oljepris og lav kronekurs gjør ikke at fabrikksjef Arve Jordal i Yara Glomfjord ser mørkt på fremtiden.

– Den lave prisen er positiv for et selskap som Yara, som bruker naturgass som et av sine viktigste innsatsmidler. Isolert sett er det ikke negativt for Yara med lav oljepris, sier Jordal til NRK.

Investeringer for 1000 milliarder

Karsten Nestvold, direktør i Innovasjon Norge

Karsten Nestvold, direktør i Innovasjon Norge.

Foto: John Inge Johansen / NRK
Erlend Bullvåg, Indeks Nordland

Førsteamanuensis i økonomi Erlend Bullvåg, ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland er prosjektleder for Indeks Nordland.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Han er sjef for 190 ansatte ved kunstgjødselfabrikken til Yara i Glomfjord og har som plan å øke produksjonen med 20 prosent de neste årene.

Optimisten til fabrikksjef Arve Jordal deles av ekspertene i Indeks Nordland som mener at regionen her har spesiell grunn til å ha tro på framtida.

– Nordland vil fremstå som en helt klar vinner fordi vi har produkter som er veldig attraktive for verden. Det er metaller og fiskeri- og oppdrettsnæring, sier direktør i Innovasjon Norge i Nordland, Karsten Nestvold.

De neste årene skal det investeres kraftig i fylket.

– Vi ser for oss og har kartlagt prosjekter i Nord-Norge for 1000 milliarder kroner de neste 15 årene. To tredeler av dette vil investeres i Nordland. Det blir et fantastisk fylke å jobbe og drive næring i, sier Nestvold.

Økende folketall

Folketallet har vokst hvert år siden 2009, går det fram av næringsbarometeret Indeks Nordland.

Innbyggertallet i Nordland er 242.289 ved utgangen av 2014. Siden bunnen ble nådd i 2009, er det blitt 7.293 flere nordlendinger. I 2014 vokste folketallet med 1.422 personer, ifølge SSB.

Salten best i klassen

Indeks Nordland har også sammenlignet regionene på tvers av de viktigste indikatorene med den hensikt å rangere regionenes utvikling.

Salten er fortsatt den suverene vinneren av regionene i Nordland når man måler sammenhengen mellom næringsutvikling, sysselsetting og befolkning.

Helgeland kommer nest best ut av Nordlands fem regioner.

Helgeland har den høyeste lønnsveksten de siste tre årene, og ligger på gjennomsnittet i øvrige indikatorer når man måler sammenhengen mellom næringsutvikling, sysselsetting og befolkning i Nordlands fem regioner.

Lofoten er på tredjeplass og har «rykket opp» fra fjerdeplass.

Vesterålen knapper innpå Lofoten, men har fortsatt kun Ofoten bak seg.

Ofoten kommer dårligst ut av Nordlands fem regioner, ifølge Indeks Nordland.

Presentasjon av Indeks Nordland

Indeks Nordland ble lagt fram onsdag. Indeks Nordland følger utviklingen i Nordlands og landsdelens nærings- og samfunnsliv og sammenligner utviklingen med Norge.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK