NRK Meny
Normal

– Må et mirakel til for å gjøre museene tilgjengelig for alle

Nordlandsmuseet mener det er usannsynlig å få gjort eldre museum tilgjengelig innen ti år, slik den politiske målsettingen er.

Innen 2025 er ambisjonen at alle offentlige bygg i Norge skal være tilgjengelig for alle, uansett fysiske begrensinger.

Dette møter Ståle Normann når han skal besøke Kjerringøy gamle handelssted utenfor Bodø.

– Hit, men ikke lenger, sier rullestolbruker Ståle Normann.

Normann kommer seg ikke over den høye dørstokken på Kjerringøy gamle handelssted utenfor Bodø, og dermed er det historiske bygget utilgjengelig for han.

– I nyere bygg er det ofte mer tilgjengelig, og terskler som dørstokker og lignende er bygd ned. Men på eldre museumsområder som dette, møter man relativt ofte utfordringer, sier han.

Renate Yeboah er enig.

– Det er for høyt og for ulendt, og jeg får ikke hjulene med meg.

Normann og Yeboah

Ståle Normann og Renate Yeboah møter ofte utfordringer når de skal på museumsbesøk.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Usannsynlig å få gjort eldre museum tilgjengelig

Innen 2025 er ambisjonen at alle offentlige bygg i Norge skal være tilgjengelig for alle, uansett fysiske begrensninger. Eidsvollsbygningen er et av byggene hvor det nå er laget to heiser, som gjør at de fleste rullestolbrukere vil klare å komme både inn i, og rundt i det historiske museet uten større problemer.

Men Nordlandsmuseet mener det er usannsynlig å få gjort alle eldre museum tilgjengelig på samme måte i løpet av ti år. For rullestolbrukernes behov for fremkommelighet, kan være uforenelig med å la vernede bygg få være i sin opprinnelige stand.

– Må skje et mirakel

– Dette er fredet. Både trappa og hele eksteriøret på bygget. Her har vi ikke mulighet til å gjøre noen inngrep, sier direktør Morten Steffensen hos Nordlandsmuseet.

Han står foran en lang steintrapp som møter rullestolbrukere som vil ta seg inn på Nordlandsmuseet i Bodø. En trapp museet ikke får lov til å gjøre noe med.

I stedet for en billig rampe, må det derfor bygges en kostbar heis på baksida for å innfri dagens krav. Også inne er det mange utfordringer. Toalettet er kun tilgjengelig via trapp.

– Skal man nå den politiske målsettingen, må det skje et mirakel når det gjelder finansiering, sier Steffensen.

 Direktør Morten Steffensen hos Nordlandsmuseet

Direktør Morten Steffensen hos Nordlandsmuseet foran steintrappa som leder inn til museet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Realistisk å få til en vesentlig forbedring

Kulturdepartementet sier til NRK det er realistisk å få til en vesentlig forbedring i universell utforming innen 2025.

Seniorrådgiver Andreas Bjørklund i Kulturdepartementet forteller at flere av museumsprosjektene som har fått tilskudd over statsbudsjettet de siste årene, har bidratt til økt tilgjengelighet i eksisterende og ny bygningsmasse.

– Departementet er kjent med at det i noen kulturhistoriske bygg ikke er mulig å montere heis eller ramper. Kulturarven kan gjøres tilgjengelig på flere måter, tilgjengelighet handler om mer enn tilgang for rullestolbrukere, som tilrettelegging for blinde, svaksynte og personer med nedsatt hørsel.

– Interiør og innhold må da formidles på andre måter, for eksempel gjennom bruk av 3D-video.

– Mye kan gjøres med små grep

Dørstokk

– Man kunne for eksempel laget en enkel rampeløsning for å komme seg over den dørstokken her, sier Ståle Normann.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Tilbake på Kjerringøy gamle handelssted utenfor Bodø mener Ståle Normann man selv med små grep kunne gjort ting mer tilgjengelig.

– Man kunne for eksempel laget en enkel rampeløsning for å komme seg over den dørstokken her, sier han.