– Ikke sol deg hvis du er gravid

I en ny studie har forskere ved NTNU sett solaktivitet i sammenheng med blant annet spedbarnsdødelighet.

Sol og sommar på Solastranda

Overingeniør Gine Roll Skjærvø ved NTNU er bekymret for hvordan mye sol påvirker gravide. Illustrasjonsbildet er fra Solastranda i Rogaland.

Foto: Mathias Oppedal

Mye sol kan øke spedbarnsdødeligheten og forkorte den gjennomsnittlige levetiden for en befolkning, skriver vitenskapsnettstedet LiveScience.

Bakgrunnen er en ny studie fra NTNU, der forskere har studert demografiske data fra mer enn 9000 mennersker i Norge i perioden 1676 og 1878.

I studien har forskerne sammenlignet data fra de som ble født i år med mye solaktivitet, med de som ble født i år med lav solaktivitet. De fant blant annet ut at de som ble født i år med mye solaktivitet i gjennomsnitt levde 5,2 år kortere - der mange av dødsfallene skjedde før barnet hadde nådd 2-års alderen.

– Vi flytter mye på oss, og befinner oss ikke lenger i det miljøet vi naturlig har tilpasset oss. Vi er bekymret for de med lys hud, som flytter til strøk med mye sol, sier biolog Gine Roll Skjærvø ved Institutt for biologi ved NTNU, som sammen med prof. Eivin Røskaft og forsker Frode Fossøy står bak studien..

– Lavere overlevelse

Gine Roll Skjærvø

Biolog Gine Roll Skjærvø (bildet) ved Institutt for biologi ved NTNU står sammen med sammen med prof. Eivin Røskaft og forsker Frode Fossøy bak studien.

Foto: Privat

Målsettingen for studien har vært å se om barnet i mors liv blir påvirket av UV-strålinga som mor blir utsatt for med tanke på både overlevelse og fertilitet, forteller forskeren.

– Vi har brukt data på antall solflekker som en indikasjon på hvor mye UV-stråling det var i et gitt år.

Skjærvø forklarer at antallet solflekker kommer i sykluser, med en topp hvert 11. år, noe som gir mer UV-stråling på jorda.

– De som ble født i toppårene, hadde lavere overlevelse og fikk færre barn sammenlignet med de som ble født i år med lav solaktivitet. Også barnebarna til kvinner med redusert fertilitet hadde lavere overlevelse.

I gamle dager var det gjerne de fattige som var mest utsatt, fordi de jobbet mye utendørs og dessuten hadde dårligere kosthold, legger hun til.

– Ikke sol deg hvis du er gravid

Forskere har lenge visst at ultrafiolett lys kan påvirke utviklingen av levende organismer ved å undertrykke molekylære og cellulære prosesser. Nøyaktig hvordan solens aktivitet på et gitt tidspunkt påvirker barnet, er ikke kjent.

Skjærvø forklarer at UV både har en fordel og en ulempe ved at UV gir D-vitamin, samtidig som det har en negativ virkning ved reduksjon av vitamin B9.

Og selv om mye har endret seg, råder forskeren gravide til å være «føre-var».

– Det er nok mange faktorer som spiller inn, men vi har klart å måle en langtidseffekt over generasjoner. Konklusjonen i vår studie er at du ikke bør sole deg hvis du er gravid og vil ha mange barnebarn, avslutter Skjærvø.