– Hadde alle hundeeiere fulgt reglene ville det ikke vært noe problem

Hundeeier Kjell Grunstad tror ikke strengere båndtvangsregler i Bodø er veien å gå. – Hadde alle hundeeiere fulgt dagens regelverk ville det ikke vært noen konflikt i utgangspunktet.

Kjell Grunstad

Hundeeier Kjell Grunstad håper kommunen ikke innfører strengere båndtvangsregler når saken skal behandles neste uke. – Vi trenger ikke strengere regler, bare at folk faktisk følger reglene.

Foto: Håkon Jacobsen

Langs turstien Maskinisten i Bodø spirer hvitveisen i sola, kyrne er snart på vei ut på sommerbeite og bjørketrærne langs elva blir stadig grønnere.

Området er et yndet turmål for mange av byens innbyggere. Det gjelder også for Kjell Grunstad og hans lille terrier som er ute på dagens formiddagstur.

Men nå kan området bli et av flere steder der båndtvangen innskjerpes. Det har Grunstad lite til overs for.

– Jeg synes de båndtvangsreglene vi har er mer enn nok, sier han mens terrieren snuser nysgjerrig på bakken.

Helårig båndtvang på de mest populære turstiene

Siden i fjor sommer har diskusjonen gått om hvorvidt det bør innføres strengere båndtvangsregler i Bodø.

Neste uke skal kommunen ta stilling til om det skal innføres helårig båndtvang på byens mest populære turstier.

Det betyr at hundene i Bodø må gå mer i bånd enn det som er vanlig andre steder i landet, der den generelle båndtvangloven i all hovedsak gjelder fra og med 1. april til 20. august.

– Jeg synes ikke noe om helårig båndtvang på utvalgte turstier. Det holder med de reglene vi har i dag, sier Grunstad, som også er medlem i Norsk Terrierklubb.

Han mener det blir feil at Bodø-hundene skal være nødt til å gå mer i bånd enn hunder andre steder i landet.

– Hadde hundeeiere fulgt dagens regelverk om båndtvang ville det ikke vært noe problem i utgangspunktet.

Kjell Grunstad

– Jeg synes de båndtvangsreglene vi har er mer enn nok, sier hundeeier Kjell Grunstad som er på tur i et av områdene der det kan bli innført strengere regler.

Foto: Håkon Jacobsen

– Konstruert konflikt

Bekymring over tilgrisede turstier, løse hunder og skremt bufe, er blant årsakene til at det fra enkelte hold stilles krav om strengere båndtvangsregler i nordlandskommunen.

Andre mener derimot at den påståtte konflikten mellom hundeeiere, friluftsliv og andre turgåere er oppkonstruert.

I kommentarfeltene og på Facebook har lesere sagt sin mening om saken.

– Dette kan ikke være annet enn en konstruert konflikt. Som mangeårig hundeeier og bruker av Bodømarka har jeg ennå tilgode å se eksempler på denne konflikten, skriver Tom Pettersen.

– Problemet er ikke at reglene ikke er strenge nok, men at folk ikke gjør som reglene sier, skriver en annen leser.

Det har også kommet reaksjoner fra andre steder av landet.

– I Østmarka er det syklistene som skaper konflikter og farlige situasjoner for turgåere, enten det er på gangstier, på turveier eller vanlige skogsstier...Tanken på at det går an å forby løse hunder som skaper konflikter og frykt blant turgåere, gjør det nærliggende å flørte med tanken om et sykkelforbud også er mulig? spør en leser fra Oslo seg.

Bodø utvidet båndtvang

De svarte strekene markerer områdene det foreslås å innføre helårig båndtvang.

Foto: Faksimile

Møter motstand

Leder i Salten Salten Brukshundeklubb, Silje Larsen, sier hun ikke forstår behovet for strengere regler.

– Påstanden om at det er et høyt konfliktnivå på turstiene i kommunen er ikke i tråd med virkeligheten. Derfor mener vi det er helt unødvendig med strengere regler enn det vi har i dag. Dagens regelverk er strengt nok, sier Larsen.

Heller ikke politiet i Salten mener det er behov for strengere regler og skriver i sin høringsuttalelse: «Oppfatningen er at det i Bodø kommune ikke foreligger noe behov for ytterligere regulering av båndtvang ut over det som framkommer av hundeloven».

Silje Larsen, båndtvang

Leder i Salten Salten Brukshundeklubb, Silje Larsen, sier hun ikke forstår behovet for strengere regler.

Foto: Rune Mattsson

– Et kompromiss

Men skogbrukssjef Tor Arne Nesje, tror folk flest vil trives med strengere regler.

– Det meste av motstanden vi har møtt om skjerpede regler er fra hundeklubber. Jeg tror folk flest, og spesielt de som ikke har hund selv, vil bli fornøyd med strengere båndtvangsregler. Vi har fått såpass mange tilbakemeldinger at vi ser oss nødt til å regulere forholdene.

Administrasjonens mål med strengere regler er ifølge innstillingen å:

  • Fremme et forsvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Holde konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
  • Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold.
  • Opprettholde Heggmoen dressurområde uavhengig av båndtvangsbestemmelser.

Ble stanset

I fjor møtte kommunen motbør da de vedtok å innføre helårig båndtvang over store deler av kommunen. Den gang stanset fylkesmannen vedtaket og erklærte det ugyldig, med begrunnelse om at vedtaket var for omfattende.

Nå har kommunen moderert seg og kommet fram til at den helårige båndtvangen skal gjelde de mest populære turområdene.

– Det er et lite mindretall som ødelegger for flertallet. De aller fleste hundeeiere er veldig flinke til å følge reglene, men vi tror de få som ødelegger er i ferd med å bli flere. Derfor vil vi ligge i forkant med utviklingen, sier Nesje.

De aller fleste hundeeiere er veldig flinke til å følge reglene, men vi tror de få som ødelegger er i ferd med å bli flere.

Skogbrukssjef Tor Arne Nesje

Han mener det forslaget som nå ligger på bordet er et godt kompriss, der alle partene blir hørt.

– Dette forslaget er langt mindre omfattende enn det som var utgangspunktet for ett år siden.

– Det viktigste er å ta hensyn

Tilbake i turområdet Maksinisten nyter Grunstad og terrieren det flotte været.

Hundeeieren håper bystyret lar båndtvangsreglene forbli slik de er og mener det viktigste er at alle bruker sunn fornuft og følger de reglene som allerede finnes.

– Det er viktig å unngå trøbbel og ta hensyn. Reglene er veldig greie slik det er i dag.

  • De aktuelle områdene som kan få helårig båndtvang er: Bodøelva og Futelva elveparker, strekningen fra Maskinisten til Keiservarden, Turisthytta-Keiservarden, Bremnes fort, Kyststien i Bodøsjøen og fra Bestemorenga til Junkerfjellet. Bodø kommunes komite for plan, næring og miljø skal ta stilling til saken 5.juni.
Fantastiske Bodøsjøen

Bodøsjøen er et populært turmål. Dette er et av stedene der det kan bli innført strengere båndtvangsregler.

Foto: Bjørnar Hansen