NRK Meny
Normal

Zita (6) kan bli nødt til å gå mer i bånd enn hunder andre steder i landet

Bodø kommune mener det er et for høyt konfliktnivå mellom hundeeiere og andre turgåere. Derfor kan det bli innført strengere båndtvangsregler enn det som er vanlig i resten av landet.

Hunden til Silje Larsen i Salten brukshundklubb

LIKER SEG BEST UTEN BÅND: Bodø-hunden Zita liker seg best uten bånd. Men nå kan det se ut til at den må finne seg i å bo i en kommune som vil ha strengere båndtvangsregler enn det som er hovedregelen i resten av landet. – Helt unødvendig, mener eier Silje Larsen i Salten Brukshundklubb.

Foto: NRK

Påstander om tilgrisede turstier, viltre, løse hunder og skremt bufe, er blant årsakene til at det stilles krav om strengere båndtvangsregler i nordlandskommunen.

Båndtvangskonflikten har rast siden i fjor sommer, da Bodø bystyre vedtok å innføre helårig båndtvang på hele Bodøhalvøya.

Vedtaket førte til heftige protester og de skjerpede båndtvangsreglene ble stanset da Fylkesmannen i Nordland fant vedtaket var ulovlig.

«Fylkesmannen har ved lovlighetskontroll funnet at kommunen ikke har hjemmel til å fastsette båndtvang for et så stort område uten at det konkret er angitt hvor båndtvang skal gjelde», konkluderte fylkesmannen.

Keiservarden

POPULÆRT TUROMRÅDE: Fjelltoppen Keiservarden er et populært turmål. Dette er et av stedene der det kan bli innført strengere båndtvangsregler.

– Tror folk er glad for forslaget

Nå har kommunen moderert seg og ønsker å innføre helårig båndtvang på de syv mest populære turstiene i kommunen, samt utvidet båndtvang der bufe beiter om høsten.

Det betyr at hundene i kommunen må gå mer i bånd enn det som er vanlig andre steder i landet, der den generelle båndtvangloven i all hovedsak gjelder fra og med 1. april til 20. august.

De aktuelle områdene som vil få helårig båndtvang er: Bodøelva og Futelva elveparker, strekningen fra Maskinisten til Keiservarden, Turisthytta-keisergarden, Bremnes fort, Kyststien i Bodøsjøen og fra Bestemorenga til Junkerfjellet.

Turstiene er svært populære blant hundegåere året rundt, men administrasjonen i Bodø mener innskjerpingen er et godt kompromiss.

– Vi har lært fra sist runde. Denne gangen har vi ikke foreslått noe ulovlig og er helt klart innenfor nåværende lovverk, sier skogbrukssjef Tor Arne Nesje, som sier kommunen har brukt god tid på å vurdere saken.

– Det forslaget som nå foreligger er langt mindre omfattende enn det første vedtaket. Derfor tror jeg folk er glad for dette forslaget.

– Vil senke konfliktnivået

I innstillingen fra administrasjonen står det at målet med de innskjerpede båndtvangsreglene er:

  • Fremme et forsvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Holde konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
  • Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold.
  • Opprettholde Heggmoen dressurområde uavhengig av båndtvangsbestemmelser.
Fjellvandrere

SKAL BESKYTTES: Strengere båndtvangsregler skal beskytte bufe på beite. Men både politiet og Salten Brukshundklubb mener dagens regler er strenge nok.

Foto: Knut Valberg

Uenig i framstillingen

Leder i Salten Brukshundklubb, Silje Larsen, sier dagens båndtvangsregler fungerer godt nok og at det ikke er behov for strengere regler.

Silje Larsen

UENIG: Leder i Salten Brukshundklubb, Silje Larsen, er uenig i at det er behov for strengere båndtvangsregler.

Foto: NRK

– Påstanden om at det er et høyt konfliktnivå på turstiene i kommunen er ikke i tråd med virkeligheten. Derfor mener vi det er helt unødvendig med strengere regler enn det vi har i dag. Dagens regelverk er strengt nok, sier Larsen.

Hun mener at det ikke er behov for at hundene i Bodø skal være nødt til å gå mer i bånd enn hunder gjør andre steder i landet.

– Bodø bør ikke skille seg fra resten av landet på dette området. Men hvis kommunen føler at de absolutt på gjøre noe, er dette det beste forslaget så langt. De har tross alt vært nødt til å moderere seg kraftig. Likevel mener vi innskjerpede regler er helt unødvendig.

Heller ikke politiet i Salten mener det er behov for strengere regler og skriver i sin høringsuttalelse: «Oppfatningen er at det i Bodø kommune ikke foreligger noe behov for ytterligere regulering av båndtvang ut over det som framkommer av hundeloven».

  • HVA MENER DU? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET
Bodø kommune har vedtatt båndtvang hele året for store deler av kommunen. Nå har flere hundre hundeeiere engasjert seg mot forskriften de mener er hundefiendtlig. 
Nå skal det kontrolleres om politikerne kan ha strengere regler enn norsk lov.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.