– Har kastet flere millioner kroner ut av vinduet

Bodø kommune skulle bygge ny skole ved bruk av offentlig-privat samarbeid, men to år etter må prosjektet tilbake til start. Mens Frp mener pengebruken var fornuftig, hevder Rødt at millioner er sløst bort på ingenting.

Svein Olsen, Rødt i Bodø bystyre

Bystyremedlem Svein Olsen fra Rødt mener Bodø kommune har sløst bort flere millioner kroner i forbindelse med et skoleprosjekt som skal bygges som OPS.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Valglogo

– Vi har altså brukt mellom seks og åtte millioner kroner på i all hovedsak konsulentvirksomhet. For disse pengene sitter vi igjen med ingenting, hevder bystyremedlem for Rødt, Svein Olsen.

Sommeren 2013 vedtok et knapt flertall av politikerne i Bodø å bygge ut Tverlandet skole gjennom offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS.

Finansieringsformen, som mest er brukt innenfor vegbygging, innebærer at et privat selskap bygger, drifter og vedlikeholder prosjektet, mens kommunen inngår en låneavtale for et visst antall år.

To år og noen millioner kroner etter vedtaket må byggingen av Tverlandet skole utsettes nok en gang.

– Jeg har i alle fall fått bekreftet mitt syn på OPS som et sesam-sesam for investeringer i offentlig sektor. Det fungerer ikke, og kommunen har kastet flere millioner kroner rett ut av vinduet, mener Olsen i Rødt.

Frp: – Ikke bortkastet

Nye Tverlandet skole skulle opprinnelig stått ferdig i år, men er nå forsinket til minst 2018. Årsaken til at kommunen rykker tilbake til start er at behovet for rehabilitering er større enn først antatt.

Allan Ellingsen (Frp) varaordfører i Bodø ser gjennom årsbudsjettet

Varaordfører Allan Ellingsen fra Frp avviser at pengene er brukt unødvendig.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Likevel mener ikke varaordfører Allan Ellingsen fra Fremskrittspartiet at pengene til OPS-prosjektet er bortkastet.

– Det vi har fått utredet til nå er jo blitt en del av det grunnlaget som nå legges ut for å få bygget en ny skole. Sånn sett har vi ikke brukt så mye penger undødvendig, mener han.

Ifølge rådmann i Bodø, Rolf Kåre Jensen, er det brukt 2.5 millioner kroner på OPS-prosjektet.

Halvparten av disse er ifølge rådmannen gått til en tilstandsrapport av skolebygget.

Varsler omkamp

I de opprinnelige planene var det lite interesse blant private bedrifter for å bygge skolen. Likevel er varaordfører Allan Ellingsen klar på at OPS er den riktige finansieringsmåten.

– Arbeidet gjør at vi har en forutsigbarhet når det gjelder hva skolen kommer til å koste, argumenterer Ellingsen, og drar en sammenligning til prosjekter kommunen selv styrer:

– Erfaringene fra disse prosjektene er at de flere ganger, spesielt den siste tiden, har hatt store overskridelser.

Neste uke skal saken opp i formannskapet i kommunen. Nå varsler Rødts Svein Olsen at det kan bli omkamp om finansieringen av skolen.

– Alle vedtak kan gjøres om igjen på dette tidspunktet i en bystyreperiode. Prosjektet er ennå ikke startet, og jeg vil gå inn for at et nytt flertall gjør om på et eventuelt OPS-prosjektvedtak.