NRK Meny
Normal

– Har fått nok av nordmenns grisekjøring

Svenske myndigheter har fått nok av utlendinger som grisekjører med snøskuter. Nå kan regelverket bli strengere.

Snøskuterkjøring

Nordmenn som reiser til Sverige for å kjøre snøskuter, går en usikker fremtid i møte. Illustrasjonsfoto.

Foto: Bierud, Espen / Espen Bierud/NRK

– Frem til nå har det vært nærmest fri ferdsel for snøskutertrafikk i den svenske fjellheimen. Det kan det bli endring på, sier Sven-Erik Österberg til NRK.

Han er «landshövding» ved Länsstyrelsen Norrbotten, som kan sammenlignes med den norske fylkesmannen, og forteller at det nå pågår en debatt rundt bruk av snøskuter i Sverige.

– Bruk av snøskuter er en stor belastning for naturen, og særlig reindriftsnæringa påvirkes av trafikken. Med sterkere motorer og mer avanserte maskiner, kommer man seg stadig lettere til steder som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig i den svenske fjellheimen.

– Det sier seg selv at belastningen blir stor. Da kan det være på tide å se nærmere på regelverket, sier Österberg.

– Noe av årsaken er skuterturisme

Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg

– Frem til nå har det vært nærmest fri ferdsel for snøskutertrafikk i den svenske fjellheimen. Det kan det bli endring på, sier Sven-Erik Österberg.

Foto: Photo by Maria

Det er svenske Norrbottens Kuriren som omtaler saken, og som skriver at mange svensker er bekymret for konsekvensene som en eventuell lovendring kan få.

Vanvittig. Katastrofe. Verst tenkbart. Friheten forsvinner. «Rent ut sagt förjävligt», siterer Fremover.

Ifølge avisa er bakgrunnen for saken at miljømyndighetene på oppdrag fra regjeringen ser på tiltak for å bedre miljøkvaliteten i den svenske fjellheimen.

For mange svensker er imidlertid snøskuterkjøring en livsstil. Bare i kommunen Kiruna er det registrert rundt 11.000 snøskutere, noe som er flere enn én per husstand, ifølge Norrbottens Kuriren.

Noe av skylden, legger Österberg på ferierende finner og nordmenn.

– Turistvirksomhet er noe av årsaken til at dette har blitt et problem. Folk som ferdes ute i naturen, klager på at mange kjører fram og tilbake i høy hastighet. Dels gjelder dette nordmenn, men vi merker også at mange finske statsborgere tar turen til Sverige fordi vi har friere ferdsel her.

Östberg sier til Norrbottens Kuriren at det er en klikk av mennesker som ikke velger å følge lover og regler, og at det er spesielt ved grensene til Norge og Finland at problemet er blitt stort.

– Intet vondt om våre nordiske naboer, men trykket har blitt ganske stort. Det er noe av bakgrunnen for at vi nå ser på regelverket vedrørende bruk av snøskuter.

– Snakker ikke om forbud

Österberg tror løsningen kan bli å justere regelverket slik at det ligner mer på regelverket i Norge og Finland.

– Det kan være én måte for å begrense trafikken.

– Hvordan reagerer dine svenske medborgere på denne nyheten?

– Det er viktig for meg å understreke at vi ikke snakker om forbud her, og det vil nok heller ikke bli aktuelt å skille mellom nasjonaliteter med tanke på eventuelle restriksjoner for bruk av skuter i utmark.

– Det vi snakker om, er at det kan bli nødvendig å begrense trafikken enkelte steder, avslutter Österberg.