NRK Meny
Normal

– Forventer opprydding etter matterot

Studenter som mener det ble begått formelle feil under matteforkurset i sommer, får ikke en ny sjanse dersom klagen tas til følge. – Utrolig dårlig gjort, sier student.

Silje Amalie Aasvik, Dønna, student Nord universitet

Silje Amalie Aasvik er en av studentene som reagerer på behandlingen fra politikerne. Hun mener 4-kravet bidrar til lærermangel, og synes at kravet ikke bør gjelde de som uansett ikke skal undervise i matte.

Foto: Ole Dalen / NRK

Fra i høst må en ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet, og et kurs i sommer skulle gi studenter med karakter tre en ny sjanse.

Men resultatene var nedslående, med tre av fire stryk på landsbasis. I ettertid har mange av studiestedene måtte tåle krass kritikk fra studentene, som mener eksamensrot og et elendig undervisningsopplegg bidro til de dårlige resultatene.

6 av 130 studenter som klaget på sensuren har nå fått medhold, og kan se fram til å ta fatt på lærerutdanningen denne høsten likevel.

I tillegg har mange av de i alt 367 studentene som ikke klarte 4-kravet, klaget på formelle feil ved eksamen, selve eksamensgjennomføringen og det de hevder er andre formelle feil ved forkurset. Men disse kan ikke forvente noen ny sjanse dersom klagene tas til følge, opplyser Kunnskapsdepartementet til NTB.

– Det synes jeg utrolig dårlig gjort. Jeg forventer faktisk at man rydder opp etter det rotet som jeg og mange andre opplevde i sommer. Blir det dokumentert formelle feil, bør det komme en beklagelse og man bør få muligheten til å ta prøven på nytt, sier Silje Amalie Aasvik til NRK.

​Ønsker ny prøve

Aasvik er én av studentene som mener det har blitt begått formelle feil, og som har klaget. Hun forteller at flere av hennes medstudenter har gjort det samme.

Men i brevet fra departementet heter det at det ikke vil være mulig å gjennomføre ny prøve og sensur i tide til studiestart i år, dersom Aasvik eller noen av hennes klassekamerater skulle få medhold.

– Det er mulig å endre studieretning fram til 15. september. Det betyr at det er tid til å rette opp i dette, dersom det er vilje til det. En ny prøve kan avlegges og sensureres innen et par uker. Så denne begrunnelsen finner jeg veldig tynn.

Tomme studieplasser

Nord universitet

På Nord universitet strøk 32 av 37 studenter, og tallene på landsbasis er ikke stort bedre.

Foto: Ole Dalen / NRK

Tall fra Utdanningsforbundet viser at det sto over 554 plasser tomme på landets lærerutdanninger etter suppleringsopptaket ved månedsskifte, skriver NTB.

De tomme plassene vil koste samfunnet anslagsvis 50 millioner kroner. I tillegg har regjeringen brukt 10 millioner kroner på forkurset der 75 prosent altså strøk.

Det er nærmest en skandale at kunnskapsministerens lar studieplasser stå tomme, mens motiverte og potensielt dyktige lærerstudenter ikke får begynne å studere.

SV-leder Audun Lysbakken til NTB

Får ikke ny sjanse uansett

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det ikke er aktuelt å fire på karakterkravet, selv med mange tommer plasser.

– Det er ikke mulig å behandle klager på formelle feil og å gjennomføre en ny prøve før opptaket til høyere utdanning denne høsten er avsluttet. Men dersom noen får medhold i klagen og består en ny prøve, vil de bli tilbudt reservert plass, sier statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet.

Departementet vil sammen med institusjonene gjennomgå og vurdere kursene for å se hvordan de kan forbedres.

Samtidig er det viktig å understreke at den høye strykprosenten like gjerne kan skyldes at det er vanskelig å løfte seg fra 3 til 4 i løpet av en sommer. Vi mente det likevel var riktig å gi disse søkerne en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til lærerstudiet, sier Thue.