– Fisketurismen får ufortjent mye kritikk

Regiondirektøren i NHO Nordland mener fisketurismen skaper arbeidsplasser landsdelen sårt trenger.

Fisketurister

De mer enn 600 fiskecampene i Norge har i dag ingen krav om å rapportere til myndighetene hvor mye fisk gjestene fisker og tar med seg hjem. Illustrasjonsfoto.

Foto: Jan Harald Tomassen

Ivar Kristiansen i NHO Nordland reagerer på det han mener er et ensidig fokus på de negative sidene ved fisketurismen.

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Kritikken har gått på at turistfiske er en voksende næring, noe som fører til nærmest ukentlige beslag av fisk hos tollerne. Fiskerlaget mener derfor at reglene som gjelder for turistfiskere må bli strengere.

Kristiansen mener det har vært en overvekt av aktører som har bidratt til å snakke næringa ned.

– Det mener jeg ikke er rettferdig. Her har Kyst-Norge fått en næring som er i stor vekst, og som skaper veldig mange arbeidsplasser i en tid da befolkningsutviklinga i nord har vært svært negativ.

–​ Så er det noe vi trenger i nord, er det næringsvirksomhet og private arbeidsplasser, fastslår Kristiansen.

Bekymret for uttaket

Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag

Reidar Nilsen, tidligere leder i Norges Fiskarlag.

Foto: Norges Fiskarlag

En som er bekymret for mengden fisk næringa tar opp, er tidligere leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

– For noen år tilbake ble det beregnet hvor mye fisk som ble tatt opp av denne næringa. Da var vi oppe i 15 000 tonn, som den gang var et halvt lofotfiske. I dag er det ingen som nøyaktig vet hvor mye denne næringa tar opp, og det er bekymringsfullt.

Han mener det bør bli pålagt å føre fangstdagbok, og får støtte fra fiskeripolitisk talsperson Ingrid Heggø i Arbeiderpartiet.

– Vi er positive til næringsutvikling, men vi mener det er opplevelsen som er salgsvaren i turistfiske. Vi trenger å få på plass en registreringsordning med rapportering av hvor store fangster som blir tatt, sier hun.

Forstår bekymringen

Kristiansen forstår fiskernes bekymring, og utelukker ikke at det kan være en god idé at reiselivsbedrifter innenfor fisketurisme får en kvote å forholde seg til.

– Det er nasjonale myndigheter som må få utredet dette behovet, og hvordan et fisketurismeanlegg skal organisere hverdagen, slik at man har oversikt og kontroll på uttaket og hvordan råvarene blir håndtert.

Ønsker ikke å gå inne for noen regulering

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Mats Nygård / NRK

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker forteller på sin side at de har gjort en vurdering av næringa, og kommet til at de ikke ønsker å gå inn for noe regulering.

Hun sier at de i stedet fokuserer på om det ressursuttaket som gjøres, er innenfor forsvarlige rammer, og påpeker at det heller ikke er regjeringens oppgave å bestemme hvor mange turistfiskeanlegg man skal ha langs kysten vår.

– Fra næringslivets side er det gitt uttrykk for at det allerede er for mye rapportering og for mange pålegg. Da må vi tenke oss om slik at vi ikke legger stein til byrden, men heller forsikrer oss om at vi har god nok oversikt over det som faktisk foregår, sier hun.

Fisketurisme.
I en nedlagt militærleir på Andenes har litauiske statsborgere bygd opp et topp moderne turistfiskeanlegg, hvor hundrevis av østeuropeiske turistfiskere hver sommer kommer for å fiske og filetere sin egen fangst.

I en nedlagt militærleir har litauiske statsborgere bygd opp et topp moderne turistfiskeanlegg, hvor hundrevis av østeuropeiske turistfiskere hver sommer kommer for å fiske og filetere sin egen fangst. Her fra anlegget Nordfish på Andenes.