NRK Meny
Normal

– Ligger ikke inne som en del av oppdraget

Helgeland politidistrikt har foreløpig ingen fast politiberedskap ved sine grenseoverganger.

Bevæpnet politi på Bodø lufthavn etter terrortrussel

BEVÆPNET: Politiet er bevæpnet, og er tilstede der de mener det er viktigst. Det er ikke nødvendigvis grenseovergangene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Mens politidistriktene nord og sør for Helgeland har økt beredskapen ved grenseovergangene, gjøres ikke dette ved Helgeland politidistrikt, melder Rana Blad.

Her har grenseovergangene mellom Norge og Sverige fått fokus, men ingen politiberedskap, ifølge avisa.

Fungerende stabssjef Christian Hansen i Helgeland politidistrikt bekrefter at de ikke har noe fast vakthold på grenseovergangene på Helgeland.

– Vi har gjort de tiltakene som vi har fått i oppdrag. Vi har varslet nøkkelpersonell og staben for øvrig, og patruljene våre er bevæpnet. Men vi følger ikke kontinuerlig med på grenseovergangene på Helgeland. I perioder vil vi være der, men ikke permanent, sier han til NRK.

– Ligger ikke inne som en del av oppdraget

Årsaken til dette skal ifølge Hansen være at kontinuerlig vakthold per nå ikke ligger inne som en del av oppdraget fra myndighetene.

Politiet retter sin innsats mot de stedene vi finner det mest fornuftig.

Christian Hansen / Fungerende stabssjef i Politiet

– Politiet retter sin innsats mot de stedene vi finner det mest fornuftig. Det kan være på grensen, og det kan være andre steder.

– Enn flyplassene?

– Vi er ikke på flyplassene hele tiden heller. Det henger sammen med det jeg sa i sted, at vi retter innsatsen mot de stedene vi finner fornuftig. Årsaken er at trusselen er uspesifikk. Vi gjør de tiltak som vi mener er nødvendig, og forbereder oss på å kalle inn folk på ferie ved behov.

Økt sikkerhet ved norske havner

På Narvik er det stasjonert bevæpnet politi ved tollstasjonen på Bjørnfjell, skriver Fremover. Også havneområdene har fått økt fokus, etter at Kystverket hevet det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg som omfattes av den internasjonale ISPS-koden.

I Brønnøysund har dette eksempelvis gitt seg utslag i at større skip, med unntak av hurtigruten, ikke får legge til, og på Sortland slipper ingen inn på havneområdet uten å vise legitimasjon eller å ha blitt sikkerhetsklarert.

Også sikkerhetsberedskapen i Statoil er høynet som følge av terrortrusselen, opplyste konsernsjef Helge Lund til NTB i går.

– Vi følger situasjonen meget tett. Vi har tett kontakt med norske myndigheter og iverksetter de tiltakene vi mener er nødvendige, basert på deres trusselvurderinger, uttalte han.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.