Hopp til innhold

– Dobbeltspor på Ofotbanen må på plass

I dag tidlig overleverte forsvarssjef Eirik Kristoffersen sine fagmilitære råd til regjeringen.

Det fagmilitære rådet kom på toppen av forsvarskommisjonens og totalberedskapskommisjonen sine rapporter som kom i mai og juni.

– Det er den tredje rapporten i løpet av vel en måned som gir tydelig signal om at infrastrukturen i nord må styrkes. Dobbeltspor på Ofotbanen må på plass, helst i går, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i en pressemelding.

Forsvarssjefen sier at Norge må styrke evnen sin til mottak av allierte styrker, også for at de skal kunne reise videre til Sverige og Finland. Han viser spesielt til at kapasiteten på strategisk jernbanetransport bør økes for å kunne flytte tungt materiell fra mottakssteder i Norge og videre til Sverige og Finland.

– Vi har en eneste toglinje som går over grensa i nord. Den går til Sverige fra Narvik, og er helt avgjørende for nesten alle leveranser av mat til Nord-Norge. Den trenger dobbeltspor for å kunne øke frekvensen og tiden det tar å frakte forsyninger. I en enda mer truende krigssituasjon vil Ofotbanen bli svært viktig også for forsyninger til Forsvaret i hele den nordlige delen av Norden, sier Eide.

Hun legger til at også Sørfoldtunnelene er viktig for den norske forsvarsevnen og må utbedres.

Video Ofotbanen
Foto: Nyhetsspiller