– Denne saken vil gi en enorm signaleffekt

Foreningen «Mobbing i skolen» jubler etter at det i dag ble kjent at en rektor i Narvik har fått en skriftlig advarsel av politiet for manglende håndtering av en mobbesak.

Irma Rustad

– Dette har vi ventet lenge på, man blir nesten litt paff når det først skjer, sier leder Irma Marie Rustad i Foreningen «Mobbing i skolen».

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

VG skriver i dag om rektoren i Narvik som er kjent straffskyldig med påtaleunnlatelse etter en mobbesak som pågikk fra høsten 2010 til januar 2012.

Det er første gang en norsk skoleleder er holdt rettslig ansvarlig for å ikke gripe inn mot mobbing, ifølge VG. Avgjørelsen falt i mai, men er nå endelig etter at klagefristen er gått ut.

– En historisk nyhet

Foreningen «Mobbing i skolen» kaller saken en «historisk nyhet».

Dette vil gi en enorm signaleffekt. Vi håper dette vil føre til at skoleledere tenker seg om en ekstra gang når de håndterer mobbesaker. Ofte har vi sett at mange skoleledere har vært mer opptatt av å forsvare skolens rykte, enn å stoppe mobbing, sier leder Irma Marie Rustad i foreningen.

Rektoren har brutt opplæringsloven kapittel 9a, også kalt mobbeloven, ifølge VG.

Rustad mener det er på høy tid at denne paragrafen blir tatt i bruk.

– Det har tatt altfor lang tid før en slik sak kommer opp. Dette har vi ventet lenge på, man blir nesten litt paff når det først skjer.

Politiet henla saken

Fra mobbingen startet tok det 16 måneder før rektor gjorde enkeltvedtak i saken, noe som ifølge opplæringsloven skal gjøres umiddelbart. Det tok 9–10 måneder før skolen kontaktet mobberens foreldre og fortalte om mobbingen, sa den nå 17 år gamle guttens foreldre til avisa Fremover da Narvik kommune ble ilagt foretaksstraff i november.

Først da Fylkesmannen beordret rektoren til å reagere, handlet han slik opplæringsloven krever. Det er brudd på mobbeloven, paragraf 9-a i opplæringsloven, som gjør at rektoren nå er kjent straffskyldig.

Politiet henla foreldrenes første anmeldelse av rektoren, før foreldrene påklaget avgjørelsen. Henleggelsen ble omgjort av politiet selv, før statsadvokaten ga politidistriktet i oppgave å avgjøre reaksjonsform overfor rektoren.

Rektoren ble ilagt verken bot eller fengselsstraff, men er altså kjent straffskyldig. Påtaleunnlatelse vil si at straffskyld er konstatert, men uten straffreaksjon.

– Endelig en reaksjon

Rustad i Foreningen «Mobbing i skolen» håper denne saken er starten på en noe som vil komme mange barn og familier til gode.

– Vi har titusenvis av barn som blir mobbet, og vi vet at det gir fryktelig store skader og traumer. Vi snakker med mange familier som sliter, og endelig er det en skoleleder som får en reaksjon fordi vedkommende ikke har handlet for å stoppe mobbingen.

Rektoren ved skolen i Narvik vil ikke kommentere saken til NRK.

Kommunen beklager

Ordfører i Narvik Tore Nysæter beklager saken i en pressemelding.

– Narvik kommune beklager sterkt den påkjenningen saken har vært for eleven, skriver han.

Nysæter skriver videre at det ikke var mulig å skape det psykososiale miljøet som eleven trengte.

– Narvik kommune iverksatte i saken en rekke tiltak med det formål å skape et godt psykososialt miljø, der eleven kunne oppleve trygghet og sosial tilhørighet. På tross av de iverksatte tiltakene var det ikke mulig å skape det psykososiale miljøet som eleven trengte.

– Narvik kommune har tatt lærdom av saken og har hatt gjennomgang av skoleeiers forsvarlige system, herunder alle rutiner for å sikre det ansvar kommunen har som skoleeier.