NRK Meny
Normal

– Denne laksen er oppdretts-Norges framtid

Denne laksen har levd hele sitt liv i en lukket merd. 14 måneder gammel og fire kilo tung ble den slaktet i dag. – Den er frisk, uten sårskader og helt lusefri, sier Mette Siri Brønmo.

Selskapet Akva Design med lukkede anlegg

GLAD LAKS? Denne laksen har vokst opp i en lukket merd, og var i dag klar for slakt.

Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

– Laksen har ei slaktevekt på fire kilo. Den har lagt på seg og vokst til nøyaktig samme vekt og størrelse som en ordinær, åpen merd. Det viser at lukkede anlegg er konkurransedyktig i tillegg til å være miljøvennlig, sier kommunikasjonssjef Mette Siri Brønmo i nordlandsbedriften AkvaDesign AS til NRK.no.

Som første bedrift i Norge har de startet kommersiell drift i et lukket oppdrettsanlegg. Da Veterinærinstituttet tidligere i sommer testet laksen som svømmer rundt i merdene på Toft i Brønnøysund i sommer var resultatet null lus på laksen. I tillegg hadde ingen lakser rømt og utslippene fra anlegget kraftig redusert.

– Ser ut som villaks

Selskapet Akva Design med lukkede anlegg

Her hentes de første laksene opp fra den lukkede merden i Brønnøysund.

Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

– Fisken som ble hentet opp i dag har hatt hele sin levetid i lukket anlegg. Det har aldri skjedd før, verken i Norge eller det vi vet i verden for øvrig. Det er en merkedag for hele havbruksnæringen. sier Brønmo.

Hun var selv til stede da de første av de totalt 80.000 laksene laks ble hentet ut av merden i dag.

– Laksen var blank med store finner, og helt uten sårskader. Den ser ut som en villaks. God tilgang på friskt vann og oksygen har gjort at laksen har god kondisjon, sier Brønmo.

Bedriften, som holder til i Brønnøysund, har utviklet et lukket system i sjøen.

Null lakselus og ingen rømming

Selskapet Akva Design AS med lukkede oppdrettsanlegg

AkvaDesign AS har i to år jobbet med lukket merdteknologi på Toft i Brønnøysund. Laksen fraktes til Rørvik før den sendes ut på markedet.

Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

I mai fjor ble 55 tonn smolt ble satt ut i de lukkede merdene, laget av tekstilduk. I sommer kom Veterinærinstituttet på besøk.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være null lus, uttalte forsker Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet 13. august i år.

I tillegg hadde det ikke vært lakserømming fra det lukkede anlegget.

Merdene ved anlegget er lukket, noe som innebærer at det ikke er naturlig vanngjennomstrømning i merdene. Biologisk materiale forsvinner ikke ut, og blir isteden liggende på bunnen.

Det positive resultatet kommer til tross for at anlegget ligger i et svært lusetett område på helgelandskysten.

Fikk miljøpris

Lukkede merder i oljeindustrien

De lukkede merdene på Toft er på 3000 kubikk, og tettheten på antall fisk er høyere i disse lukkede merdene enn i ordinære åpne merder.

Foto: AkvaDesign AS

Tidligere i sommer ble Akvadesign tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris 2013 for å ha utviklet lukkede merder som kan bidra til å løse problemet med lakselus og rømning.

– Løsningen har vist seg å fungere svært bra både mot lakselus og rømninger samt for å redusere utslipp fra merdene og sikre laksen tilgang på friskt vann og oksygen, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord under tildelingen av prisen på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim.

Universitetet i Nordland og Veterinærinstituttet har også deltatt i prosjektet.

Foreløpig har energikostnadene ved lukkede anlegg blitt for store for at det har vært lønnsomt.

Men avlusing koster også store summer, og selskapet Akvadesign mener nå at deres løsning der sjøvannet føres inn i merden så nært havoverflaten som mulig, har utviklet seg til å være svært konkurransedyktig.

– Selve produksjonen med lukkede merder er litt dyrere. Ikke minst på grunn av oksygentilførselen til merdene. Men sett opp mot utgiftene de ordinære anleggene har med lusebehandling er dette systemet konkurransedyktig. Dette er framtida for norsk oppdrettsnæring, sier kommunikasjonssjef Mette Siri Brønmo i nordlandsbedriften AkvaDesign AS til NRK.no.

45 nye konsesjoner

Anders Næss i AkvaDesign AS

Anders Næss i AkvaDesign AS

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

45 tonn laks skal nå gjennom en siste vurdering på slakteriet i Rørvik for å skaffe til veie god dokumentasjon.

– Vi trenger å vite alt for å gjøre teknologi og produkt enda bedre, sier daglig leder Anders Næss i AkvaDesign.

Deretter skal laksen testes i markedet for å se hvilken respons det får.

– Vi har stor tro på laks fra lukket anlegg som et helt spesielt nisjeprodukt, sier Næss.

Nå håper bedriften i Brønnøysund at myndighetene vil legge til rette for at oppdrettsnæringa skal ta i bruk lukkede anlegg.

– Alle er interessert i ei bærekraftig næring. Nå skal 45 nye laksekonsesjoner lyses ut. 10 av dem er såkalte grønne anlegg, sier Mette Siri Brønmo.