– Ballangen er uten barnevern

Ballangen kommune er i praksis uten barnevern ut året. Det mener barnevernslederen i kommunen.

Ballangen

Rådhuset i Ballangen. En kommune som i praksis er uten barnevernstjeneste.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Årsaken er at politikerne reduserte barnevernsstillingene fra to til en. Nå skaper ferieavviklingen problemer.

– Det er jo alvorlig når vi ikke kan utføre de lovpålagte oppgavene som vi er satt til å forvalte, sier Marit Sørdal. Hun er den eneste ansatte i barnevernstjenesten i Ballangen kommune, og sier hun har alt for mange saker. Flere enn hun greier å følge opp.

Og verre skal det bli. Årsaken er at kommunen snart skal avvikle juleferie med følgende konsekvens.

Marit Sørdal

Barnevernsleder Marit Sørdal i Ballangen sier kommunen er uten barnevern.

Foto: Dan Henrik Klausen

– Har ikke noe barnevern

– Det er at vi ikke har et barnevern. Så hvis det skjer noe er det ingen som kan ivareta denne tjenesten. Det går ut over de barn og familier som har behov for hjelp og som ikke får det, sier Marit Sørdal.

Ballangen med sine to og et halvt tusen innbyggere er som alle andre kommuner lovpålagt barnevern. Men allerede i juni i år slo fylkesmannen fast at kommunen svikter på flere punkter.

– Vi har flere saker, nye meldinger som vi har fått som vi ikke har fått gjort undersøkelser på. Vi har saker knyttet opp til omsorgsovertakelser av barn som bor i fosterhjem som vi ikke har kunnet følge opp med planlagte besøk.

Ansvaret ligger på den gamle gruvekommunens egne politikere. Bemanningen i barnevernet ble for lav etter stillingene ble redusert fra to til en.

– Politikerne har skylda

– Det er med bakgrunn i et vedtak som kommunestyret har gjort, understreker ordfører Anne-Rita Nicklasson, og innrømmer at politikerne er selv skyld i dette.

Anne-Rita Nicklasson

Ordfører Anne-Rita Nicklasson innrømmer at politikerne har skylda.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ordføreren vil nå gjeninnføre to heltidstillinger i barnevernet til neste år. I mellomtida skal det benyttes eksterne konsulenter i akuttsituasjoner.

– Vi ser at vi er nødt til å bemanne opp barnevernet. Vi skal gjøre alt vi kan for at alle som trenger hjelp av barnevernstjenesten får det, sier Anne-Rita Nicklasson.