– Han har opplevd å bli anklaget som drapsmann

– For Rastislav Kunda var det umulig å fortsette som lege i Norge. Han mistet en betydelig del av sitt faglige omdømme, og i Norge er hans rykte rasert. Han har opplevd å bli konfrontert som drapsmann, sa Synne Bjørvik Staalen i Salten tingrett.

Avisa Nordland møtte Kunda i retten.

Avisa Nordland møtte i retten

Kundas advokat startet i Salten tingrett dag med å redegjøre hvilke personlige belastninger saka har hatt for gastrokirurgen.

– Avisa Nordland har krenket Rastislav Kundas ære gjennom sin dekning av denne saka. De har kommet med usanne medisinske opplysninger, sa Kundas advokat Synne Bjørvik Staalen i starten av sitt innledningsforedrag.

Det er dette som er bakgrunnen for at han krever en halv million kroner i oppreisning fra Avisa Nordland.

Beskyldt for å fjerne friske organer

Kirurg Rastislav Kunda og hans utenlandske kollega ble i 2010 identifisert med navn og bilde, og beskyldt for å ha lemlestet og fjernet friske organer fra kreftpasienter ved Nordlandssykehuset.

Sykehuset fikk i etterkant kraftig kritikk fra Helsetilsynet, og flere toppsjefer gikk av, mens de to legene ble frikjent.

Synne Bjørvik Staalen mener at publiseringen av avisartiklene var en uaktsom handling.

– Kunda er fullt innforstått med ytringsfriheten, og han mener det var riktig å skrive om brudd på funksjonsfordelinga mellom sykehusene. Men han er krenket både personlig og faglig. Vi mener Avisa Nordland ikke i ettertid har korrigert det bildet som ble skapt de første dagene, sa Bjørvik Staalen på vegne av sin klient.

Kundas advokat Synne Bjørvik Staalen sier det er den totale dekninga som Avisa Nordland har hatt av saka, de mener er ærekrenkende.

Sivil tvistesak

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og helsejournalist Inger Anne Lillebø

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og helsejournalist Inger Anne Lillebø i Avisa Nordland i Salten tingrett før rettssaken startet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Likevel snakket hun spesielt om saka til Lillian Olsen, der overskrifta i Avisa var: «Ødela helsa til frisk kvinne».

– Kunda ville ha mistet sin legeautorisasjon dersom påstandene i avisoppslagene hadde vært riktige. Når man får mistanke om denne type kreft opererer man så fort som mulig, sa Staalen.

Det er dommer Maren Elisabeth Nygård som leder retten. Hun redegjorde ved starten av den sivile tvistesaka for grunnlaget for søksmålet og saksøktes tilsvar.

– Ikke rettspraksis

Etter innledningsforedraget til saksøkeren var det Avisa Nordlands advokat som slapp til med sitt innledningsforedrag. Advokat Halvor Manshaus viste til at det ikke er rettspraksis å dømme aviser for ærekrenkelser.

– Media blir frifunnet i ærekrenkelsessaker, sa advokat Halvor Manshaus i sitt innledningsforedrag.

Manshaus tilbakeviste at Avisa Nordland har presentert medisinskfaglige feil i saka om de kompliserte kreftoperasjonene.

– Det er helheten i Avisa Nordlands dekning retten skal ta stilling til, sa Manshaus.

Og han viste til at de to utenlandske legene som opererte manglet et sikkerhetsnett.

– Legene trenger et sikkerhetsnett rundt seg i denne typen operasjoner, det hadde de ikke i Bodø. Funksjonsfordelinga fra 2004 tilsa at operasjonene skulle ha vært gjort i Tromsø. Hvem er det som har gitt indikasjoner som operasjonen bygger på? Helse Nord laget funksjonsfordelinga for denne type kompliserte operasjoner i magen nettopp av hensyn til pasientenes sikkerhet, sa Manshaus i Salten tingrett.

Det ble ifølge Aftenposten publisert rundt 1000 artikler i løpet av åtte dager om denne saka.

– Avisa Nordland har publisert kanskje 10–20 av disse, Manshaus i retten.

Pasientene skulle vært operert i Tromsø

Partene i saka er enig om at kreftoperasjonen som fram til sommeren 2010 ble utført ved Nordlandssykehuset var brudd på funksjonsfordelinga. Den type kreftoperasjoner det er snakk om skal ut fra interne retningslinjer i Helse Nord utføres i Tromsø.

På spørsmål fra Nilsen Nygård sa Avisa Nordlands advokat Halvor Manshaus at han mener Kunda kan bebreides for brudd på funksjonsfordelinga:

– Ja, han er selv delvis å bebreide for at operasjonene ble utført. Den enkelte lege har et etisk ansvar, sa ANs advokat før innledningsforedragene startet.

Mandag vil gå med til innledningsforedragene fra partene. I morgen er det sjefredaktør Jan-Erik Hanssen i Avisa Nordland og kirurg Rastislav Kunda som skal forklare seg.

Journalist Inger Anne Lillebø, som skrev de første reportasjene om «sykehusskandalen» i juni 2010, sitter ved redaktørens side i retten.

Hun blir det første vitnet som skal forklare seg i Salten tingrett.

1000 saker

Faksimile til sak om Rastislav Kunda

Juni 2010. Avisa Nordland og VG avslører det som blir omtalt som «operasjonsskandalen».

Foto: Faksimile fra Avisa Nordland og VG

Det var i juni i 2010 at den såkalte operasjonsskandalen ble avslørt, og fikk enorm oppmerksomhet i norske medier.

To utenlandske kirurger ved Nordlandssykehuset ble identifisert ved navn og bilde og beskyldt for unødvendig å ha fjernet friske organer fra kreftpasienter.

I løpet av en uke skrev norsk media nærmere 1000 saker om den såkalte «operasjonsskandalen». Mange bruker beskrivelser som skandalekirurger og tabbeleger.

– Alt ble ødelagt

For Rastislav Kunda – som var flyttet med sin familie til Norge – ble livet snudd på hodet.

– Bodø og Nordland var vårt hjem. Det ble ødelagt, vi mistet det, sa han da NRK for ett år siden møtte den anerkjente kirurgen på Universitetssykehuset i Århus, hvor han nå jobber.

Tirsdag er det først saksøker Rastislav Kunda, deretter Avisa Nordlands sjefredaktør, Jan-Erik Hanssen som skal forklare seg i Salten tingrett.