8,1 millioner mennesker jobber nå med fornybar energi

Stadig flere jobber med fornybar energi, viser nye tall. Men Norge henger etter, mener professor.

Vindmølle

Vi har veldig gode forutsetninger for vindkraft, mener Espen Moe ved NTNU.

Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

De globale tallene kommer fra Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA). Økningen er på fem prosent i forhold til fjoråret. I tillegg sysselsetter vannkraft rundt 1,3 millioner mennesker, ifølge rapporten, som nylig ble offentliggjort.

Generaldirektør Adnan Z. Amin i IRENA mener veksten er imponerende når man ser på utviklingen ellers i energisektoren. Samtidig som antallet jobber i energisektoren som helhet falt i fjor, økte altså antallet arbeidsplasser innenfor fornybar energi.

– Økningen drives fram av fallende kostnader knyttet til teknologi samt politiske rammeverk.

Vi forventer at satsingen på fornybar energi vil fortsette, etter hvert som landene beveger seg mot klimamålene vedtatt i Paris.

Adnan Z. Amin / Generaldirektør i IRENA

20.000 i Norge

En rapport Multiconsult gjennomførte på oppdrag for Ole- og Energidepartementet i fjor, viser at 20.000 mennesker her til lands er sysselsatt med fornybar energi, skriver fagtidsskriftet VVS aktuelt.

Professor Espen Moe ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU peker i den forbindelse på at vannkraft i dag sørger for 96–98 prosent av norsk elektrisitet. Det har så langt gitt mindre behov for å utforske andre former for fornybar kraftproduksjon.

– Snakker vi om sol og vind, så har satsingen nærmest vært ikke-eksisterende. Vind sørger for i underkant av én gigawatt i året her til lands. Danmark og Sverige har over fem, mens Tyskland har over 40. Det betyr at vi ikke har så veldig mange arbeidsplasser utover de vi har innenfor vannkraft, sier Moe til NRK.

Reinforsdammen

Vi er gode på vannkraft her til lands, men har en del å hente på sol og vind. Her fra Reinforsdammen ved Skonseng i Rana.

Foto: John Petter Reinertsen

Størst på solceller

Hvor mange arbeidsplasser fornybar energi vil skape på sikt, er det vanskelig å si noe veldig bestemt om. Moe er likevel klar på at vi kanskje har Europas beste forutsetninger for vindkraft.

Da er Norge kanskje et mindre opplagt land når det kommer til solenergi, men professoren forteller at vi ikke skal lenger sør enn til Danmark for å finne en nasjon som de siste to-tre årene har hatt en betydelig satsing på denne fronten.

– Jeg vil si at potensialet for solkraft er økende her til lands, i den forstand at prisen på solceller har falt med mer enn 80 prosent de siste tre-fire årene. Sol er det jo ofte private husholdninger som installerer, så da har prisen mye å si.

Solcellepanel i Tyskland

Grunnen til at solceller etter hvert kommer også i nord er at teknologiske fremskritt gjør at vi begynner å få solceller som er mindre avhengige av at været er godt året rundt. – Men lange norske vintre med lite dagslys er selvfølgelig ingen fordel, bemerker Moe. Her fra Berlin i Tyskland.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Må utnyttes bedre

Ser man noen tiår fram i tid, er det ikke tvil om at andre former for fornybar energi – utover vannkraft – må utnyttes bedre enn i dag, mener Moe.

Det handler om å se ting i et Europa-perspektiv, og innse at vi også har et mer overordnet ansvar når det kommer til å få mer av energien på kontinentet til å bli fornybar.

– Det vil kreve bedre infrastruktur og kabling ut mot Europa, sier Moe.

Grafikk fra rapporten

Grafikk fra rapporten viser fordelingen rundt om i verden.

Foto: IRENA