Hopp til innhold

500.000 i bot for ulovlig laksemerd

Oppdrettsfirmaet Nova Sea må betale en bot på 500.000 kroner for å ha satt opp en uforsvarlig oppsatt laksemerd på Helgeland.

81 000 laks rømte fra Nova Sea sitt anlegg i Sjona

RØMT OPPDRETTSLAKS: 81.000 smålaks rømte fra en av merdene til Nova Sea i Sjona.

Foto: NRK

Oppdrettsselskapet Nova Sea på Lovund har fått en halv million kroner i bot etter at 80 000 laks rømte slapp ut i havet våren 2009. Den 15. april 2009 gikk det hull på noten som følge av slitasjeskader, og det førte til at rundt 80 000 laks slapp ut.

– Ble ikke vedlikeholdt og sjekket

Politiet på Helgeland mener selskapet både har brutt akvakulturloven, straffeloven og forskriften om akvakulturanlegg og har ilagt selskapet en bot på 500.000 kroner.

Ifølge forelegget fra politiet har ikke selskapet vedlikeholdt og sjekket laksemerden for skader, eller montert merden slik leverandøren anbefaler, noe som medførte hull i laksenoten.

– Ikke enig

«Ved fastsettelse av botens størrelse er det tatt hensyn til at saken er blitt unødvendig gammel, utenat selskapet kan lastes for dette. I skjerpende retning er vektlagt at selskapet tidligere er ilagt forelegg for brudd på akvakulturlovgivningen», heter det i dommen.

Styrelederen i Nova Sea sier til NRK at de vil bruke de neste dagene til å vurdere om de skal vedta forelegget.

– Dette er et stort forelegg. Vi er ikke enig i faktagrunnlaget, og vi vil vurdere om vi skal anke i samråd med vår advokat, sier styreleder Arnt Angell Krane til NRK.