81.000 oppdrettslaks har rømt

Kun én fisk er fanget til nå.

Nova Sea

RØMT OPPDRETTSLAKS: 81.000 smålaks rømte fra en av merdene til Nova Sea i Sjona.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Omlag 81.000 oppdrettslaks har rømt fra anlegget til Nova Sea i Sjona i Rana.

Under en inspeksjon ved anlegget sist onsdag ble det oppdaget en revne i en av nøtene.

Revnen i den ene noten var 2,5 meter under vannet, og i løpet av søndag ble det satt ut 200 gjenfangstgarn i hele Sjonfjorden.

Ifølge regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Nordland, Janne Andersen ser de med bekymring på lakserømmingen som har skjedd i Sjona.

ALVORLIG: All rømming av fisk tar vi på alvor, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide

- Vi ser svært alvorlig på all rømming og det gjelder også denne saken som har funnet sted på Buktodden i Sjona.

Må begrense skadene

- Hvilke tiltak blir satt i verk for å begrense skadeomfanget?

- Vi har allerede besøkt anlegget to ganger. I første omgang for å avdekke fakta og dernest for å delta under opptelling av fisk som stod igjen i merden det er avdekket en flenge i noten på.

- Vi har avdekket at det har forsvunnet nesten 81.000 laks med en gjennomsnittsvekt på 637 gram.

- Vi er ikke 100 prosent sikker på årsaken til dette, men det vi kjenner til er at det har vært et ras inne i fjorden i mars måned. Det har ført til at en del tømmer og store trær har kommet i fjorden. Det er de faktiske forhold vi har avdekket så langt, sier Andersen.

- Det er i tillegg funnet et slikt tre i nærheten av den nota der flengen ble funnet, sier hun.

Har fanget én fisk

- Hvor mye av den rømte fisken har man klart å fange i løpet av helgen?

- Jeg har fått melding om at man har klart å fange en fisk i gjenfangstgarn. Nå er det satt ut flere slike garn og røkting av disse er i gang. I løpet av dagen kommer det rapporter om hvor mye fisk man har klart å fange i disse garnene.

- Hvordan reagerer du på at man kun har klart å fange én fisk?

- Dette dreier seg jo om veldig små fisk. En annen ting er jo at vi har fått kunnskap om at det er omlag en måned siden dette raset fant sted og drivtømmer begynte å reke rundt i fjorden. Nøyaktig tidspunkt for når den aktuelle nota fikk en flenge vet vi ikke, derfor vet vi ikke konkret når fisken har rømt. I allefall er det lite fisk man har klart å fange på gjenfangstgarn, sier Andersen.

- Alvorlig

- Hvordan ser dere på de økologiske konsekvensene av en slik rømming?

- Vi ser alvorlig på all mulig rømming og den konsekvensen det kan ha i forhold til ville laksestammer. Fiskeridirektioratet har jo en instruks å følge i slike saker og en måte å håndtere det på og det skal vi ta videre nå.

- Uansett har vi fått konstatert en del fakta og fått gode opplysninger fra aktøren, sier Janne Andersen.