Hopp til innhold

50.000 falske alarmer i 2016: – Et stort og økende problem

I snitt rykket brannvesenet i Norge ut til 137 unødvendige brannalarmer hver eneste dag i 2016.

Brannutrykkning

Ved 110-sentralen i Bodø er cirka 25 prosent av varslingene unødige. At prosenten er lav i forhold til andre steder kommer av et eget system Salten brann og redning har opparbeidet seg. – I de største boligkompleksene der det er automatiske brannalarmer (ABA) har vi en kontaktperson. Denne personen får ett minutt på seg til å sjekke om alarmen er gyldig eller ikke, sier Kjetil Haugen, leder for beredskap i Salten brann og redning.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi er profesjonelle og behandler enhver melding og hendelse som om den er reell, men altfor ofte er det unødige varslinger og utrykninger, sier Kjetil Haugen, leder for beredskap i Salten brann og redning.

Ved brannstasjonen i Bodø får de unødvendige alarmer hver eneste dag. Det samme skjer over hele landet.

Rykker ut på brannalarm

Leder for beredskap i Salten brann og redning, Kjetil Haugen.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ferske tall fra DSB viser at brann- og redningsvesenet i Norge utførte over 85.000 oppdrag i 2016. Nær 50.000 av disse, nesten 60 prosent av utrykningene, var til unødige alarmer fra automatiske anlegg. Det er over dobbelt så mange som det var i 2013. Da var det «bare» 20.000 unødvendige brannutrykninger.

– Svekker tilliten

De fleste av de unødige utrykningene er til feil bruk av utstyr, tekniske feil på anlegg og meldinger som viste seg å ikke være branntilløp.

– For vår del har ikke hyppige utrykninger så stor betydning. Jeg er mer bekymret for publikum som stadig opplever automatiske anlegg som gir feil varsling. Det svekker tilliten til brannvesenet, sier Haugen.

Får konsekvenser

Hans Kristian Madsen, avdelingsleder for Beredskap, redning og nødalarmering

Hans Kristian Madsen, fungerende avdelingsdirektør for brann – og redning i Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB).

Foto: Henriette Magnussen / DSB

– Unødige brannalarmer og utrykninger er et stort og økende problem, sier Hans Kristian Madsen, fungerende avdelingsdirektør for brann- og redning i Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB).

Han mener det er flere årsaker til et høyt antall ugyldige alarmer.

– Resultatet av unødige automatiske brannalarmer er brannmannskaper som rykker ut til steder uten brann. Ytterste konsekvens av slike tilfeller kan være at det blir en samtidskonflikt der brannmannskapet blir forsinket til stedet der det faktisk brenner.

Laster Twitter-innhold

Må endre holdning

Han tror at en holdningsendring kan være med på å løse problemet med hyppige alarmer.

– Det er veldig viktig at varslingsanlegg blir vedlikeholdt over tid. Hvis det ikke skjer, oppstår det oftere feil og mangler. Vi har alle et ansvar for at alarmer ikke blir utløst unødvendig. Nå risikerer vi at folk ikke tar alarmene på alvor, sier Madsen.

Unødige utrykninger kan også føre med seg risikoer for resten av trafikken.

– Store tunge biler som rykker ut i høy fart kan føre med seg risiko for ulykker. Noen av disse kunne vært unngått hadde det vært færre av unødige utrykninger.

Brannmannskap
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK