25 millioner til museene i Nordland

Fylkesrådet har fordelt 25,2 millioner kroner i driftstilskudd til museene i Nordland, og gjør det nå mulig for museene å motta hele tilskuddet i en enkelt utbetaling. Bakgrunnen er koronakrisen, og det vanskelige økonomiske situasjonen mange av museene står i.