13 nye fjellrev-kull i Nordland

Statens Naturoppsyn har registrert flere nye fjellrev-kull på Saltfjellet. – I Rana snakker vi rekord, ifølge Miljødirektoratet.

Fjellrev-valper
Foto: viltkamera Statens naturoppsyn

Per 19. august har det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev registrert 34 valpekull, fordelt fra Finse i sør til Indre Troms i nord. Totalt består kullene av minimum 178 valper. To tredeler av kullene er født i Nord-Trøndelag (11) og Nordland (12), og i disse fylkene er det dokumentert 116 valper, skriver Miljødirektoratet.

– Det er registrert hele seks nye kull i Saltdal/Saltfjellet, fem i Junkeren i Rana og to i Hattfjelldal. For Junkeren-området er dette rekord, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i viltseksjonen i Miljødirektoratet til NRK.

Fôring er viktig

I 2014 satte Statens Naturoppsyn ut flere fjellrevvalper i Junkeren-området. Det ble også satt opp fôringsautomater slik at dyrene skulle ha tilgang på mat. Denne utsettingen har vært en suksess.

– Det har blant annet bidratt til å styrke bestanden på Saltfjellet. To av ynglingene i dette området er i nærheten av svenskegrensen og utenfor området hvor revene ble satt ut, sier Bolstad.

Fôring er et svært viktig supplement for at både valper og voksne dyr skal overleve i år med lave eller middels forekomster av lemen og smågnagere.

– Vi ser både større og flere kull på Saltfjellet, og bestanden har gått fra å være kritisk lav til mer robust de siste årene, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Fortsatt sårbar

Rundt 1900 falt antall fjellrev i Norge dramatisk på grunn av jakt. I 1930 ble den fredet, uten at bestanden tok seg opp. Årsaken er sammensatt, men klimaendringene ser ut til å ha innvirkning på syklusene til lemen- og smågnagerbestandene i flere fjellområder. Små og spredte bestander er sårbare for ustabil tilgang på mat, og i tillegg observeres rødrev lengre opp i høyfjellet enn tidligere.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.