Hopp til innhold

13 nye fjellrev-kull i Nordland

Statens Naturoppsyn har registrert flere nye fjellrev-kull på Saltfjellet. – I Rana snakker vi rekord, ifølge Miljødirektoratet.

Fjellrev-valper
Foto: viltkamera Statens naturoppsyn

Per 19. august har det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev registrert 34 valpekull, fordelt fra Finse i sør til Indre Troms i nord. Totalt består kullene av minimum 178 valper. To tredeler av kullene er født i Nord-Trøndelag (11) og Nordland (12), og i disse fylkene er det dokumentert 116 valper, skriver Miljødirektoratet.

– Det er registrert hele seks nye kull i Saltdal/Saltfjellet, fem i Junkeren i Rana og to i Hattfjelldal. For Junkeren-området er dette rekord, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i viltseksjonen i Miljødirektoratet til NRK.

Fôring er viktig

I 2014 satte Statens Naturoppsyn ut flere fjellrevvalper i Junkeren-området. Det ble også satt opp fôringsautomater slik at dyrene skulle ha tilgang på mat. Denne utsettingen har vært en suksess.

– Det har blant annet bidratt til å styrke bestanden på Saltfjellet. To av ynglingene i dette området er i nærheten av svenskegrensen og utenfor området hvor revene ble satt ut, sier Bolstad.

Fôring er et svært viktig supplement for at både valper og voksne dyr skal overleve i år med lave eller middels forekomster av lemen og smågnagere.

– Vi ser både større og flere kull på Saltfjellet, og bestanden har gått fra å være kritisk lav til mer robust de siste årene, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Fortsatt sårbar

Rundt 1900 falt antall fjellrev i Norge dramatisk på grunn av jakt. I 1930 ble den fredet, uten at bestanden tok seg opp. Årsaken er sammensatt, men klimaendringene ser ut til å ha innvirkning på syklusene til lemen- og smågnagerbestandene i flere fjellområder. Små og spredte bestander er sårbare for ustabil tilgang på mat, og i tillegg observeres rødrev lengre opp i høyfjellet enn tidligere.