Hopp til innhold

Fjellreven skal beskyttes bedre

For å beskytte fjellreven fra utryddelse, blir det nå forbudt å forstyrre, skade eller ødelegge fjellrev og fjellrevhi.

I statsråd fredag ble det vedtatt at fjellreven blir en prioritert art. Det betyr at den skal beskyttes bedre. Fjellreven er en kritisk truet art som har ekstremt høy risiko for å dø ut.

Fjellrevvalpen er snart fri

Denne fjellrevvalpen ble satt ut på Saltfjellet i fjor.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Påkjørt fjellrev

Denne fjellreven ble funnet ihjelkjørt på E6 i Grane.

Foto: Hans Gunnar Otervik
– Fjellreven er en spennende og morsom art, som dessverre er kritisk truet. Gjennom å gjøre den til en prioritert art, tar vi et enda tydeligere ansvar for fjellreven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

125 fjellrev

Aldri før har fjellrevbestanden vært så stor som nå. Ifølge departementet er det nå omtrent 125 fjellrev i Norge. Antallet har økt fra omtrent 50 i 2010 som følge av et avlsprogram.

– Erfaringene så langt viser at prioritering av en art innebærer at mange blir oppmerksomme på arten og at man gjennom aktiviteter og tiltak tar større hensyn til den, sier Sundtoft.

Fra før er åtte arter i Norge prioritert. Det er fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue. Sundtoft varsler at flere arter vil bli vedtatt prioritert før sommeren.

2014 toppår

I fjor fikk 46 fjellrevpar fått til sammen 321 valper i Norge. Det er det høyeste antall ungekull som er registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev startet i 2003. Likevel er situasjonen kritisk i nord.

– Det er veldig små bestander i fra nord i Nordland til nord i Finnmark. Vi er usikre på årsaken, men det kan ha en sammenheng med at matforholdene har vært dårlige og det har vært få smågnagere der, sier seniorforsker Nina Eide leder overvåkningsprogrammet for fjellrev i NINA.

Forskeren applauderer den nye forskriften.

– Den vil gi fjellreven mer oppmerksomhet og beskyttelse til en kritisk truet art som fjellreven, sier hun til NRK.

Fjellreven har vært fredet i over 70 år, men med god hjelp ser det ut til at arten klarer å overleve noen steder i norske fjell.

I fjor ble det satt ut sju revevalper i fem omganger i fjellområdet Junkeren, mellom Kaldvatnet og Virvassdalen i Rana.

– Vi ser blant annet at valpene som settes ut har høyere overlevelsesevne enn frie valper. Hadde vi ikke hatt disse tiltakene, ville det ikke vært noen fjellrev i Norge i dag, sier Eide.

Seniorforskeren mener det er nødvendig å sette i gang tiltak som foring for å øke bestanden i nord.

– Situasjonen i nord er såpass kritisk at vi står i fare for at enkelte bestander kan dø ut. Nå må det settes i gang tiltak med foring for å øke bestanden og knytte dem sammen.

Video Setter ut fjellrev-hvalper