NRK Meny
Normal

- Katastrofal operasjon

Legen opererte en pasient i skuldra uten å ha gjort grundige nok undersøkelser i forkant. Det ble fjernet mer enn det skulle.

Avansert operasjon
Foto: ARKIV / Scanpix

Ett år senere hadde pasienten fortsatt smerter.

Både legen og ledelsen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana får flengende kritikk fra Helsetilsynet.

I følge tilsynet har legen brutt flere plikter og opptrådt direkte uforsvarlig.

Operasjonen skjedde i 2003.

- Brudd på flere lover

I brevet fra tilsynet sier en overlege at resultatet av operasjonen var katastrofalt. Tilsynet selv sier inngrepet var direkte uforsvarlig. Videre sies det at legen ikke førte skikkelig journal, eller informerte pasienten godt nok. Dette er brudd på flere lover og plikter.

Informasjonssjef Randi Erlandsen sier sykehuset tar kritikken fra Helsetilsynet svært alvorlig og hun synes det er en trasig sak for alle parter.

- På generelt grunnlag vil jeg si at uansett hvilken profesjon det er som får en administrativ reaksjon fra Statens helsetilsyn, så tar vi det på alvor og vi har intern oppfølging på det, sier informasjonssjefen.

Kritikk til sykehuset

Men det er ikke bare legen som får kritikk. Sykehuset får ei kraftig overhaling av tilsynet for sine lovbrudd. Brevet forteller at manglende rutiner for oppfølging, gjorde at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

- Når måten vi jobber på ikke innfrir forventningene til verken pasienter eller tilsynsmyndigheter, er vi glade for å få tilbakemeldinger på det slik at vi kan få rettet opp de avvikene som måtte være, sier Erlandsen.

Hun sier sykehuset nå har fått nye prosedyrer for hvordan de skal behandle klagesaker.