Hopp til innhold

- Har for mange rettigheter

Nærmere halvparten av folk i Nordland mener samiske rettigheter i utmarka bør bli mindre viser en meningsmåling.

Reinflytting

REINFLYTTING: Mange i Nordland mener samene har for gode rettigheter.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

I en meningsmåling Infact har utført for NRK svarer 45,2% av de spurte i Nordland at mener samiske rettigheter i utmarka bør bli mindre.

Skepsis hos Høyre og Frp

Skepsisen til de samiske rettighetene er størst blant Høyre, Frp og Kystpartiets velgere.

Hva er din holdning til samiske rettigheter til utmark i Nord-Norge?

Hva er din holdning til samiske rettigheter til utmark i Nord-Norge?

Den bør styrkes

7,9%

Den bør videreføres som i dag

26,7%

Den bør reverseres

45,2%

Ingen bestemt oppfatning

20,2%

Totalt

100%

Sametingspresident Egil Olli tror rettigheter i utmarka forbindes med reindrifta, og at det forklarer hvorfor mange er så negative.

- Jeg tror mange bare tenker på reindrifta når de snakker om samiske rettigheter, for reindriftsretten kom mye tidligere enn Sametinget. Mange av insigelsene kommer fra reindrifta, sier Olli til NRK.

I Arbeiderpartiet, Ollis eget parti, mener 42,9 prosent av velgerne i Nordland at samiske rettigheter i utmarka i nord bør reverseres.

- Det er litt trist at så mange tydeligvis oppfatter reindrifta som en bremsekloss i samfunnet. I de aller fleste tilfellene så må reindrifta tilpasse seg de naturinngrep som gjøres i det nordnorske landskapet, sier tidligere sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund.

Bortsett fra de samer som har rett til å drive med reindrift finnes det ikke noen særrettigheter på etnisk grunnlag i Nord-Norge.

- Jeg som same har ikke andre rettigheter til utmarka enn hvilken som helst annen, derfor er jeg litt usikker på hva folk mener bør endres, sier Keskitalo.

De yngste mest positive

Skepsisen til de samiske rettighetene er mindre hos de yngste, i aldersgruppen 18-24 år mener 15% at rettighetene må styrkes i forhold til i dag.

Hva er din holdning til samiske rettigheter til utmark i Nord-Norge? Fordelt på alder

Hva er din holdning til samiske rettigheter til utmark i Nord-Norge?

Alder

18-24

25-39

40-59

60+

Totalt

Den bør styrkes

15,2%

9,4%

7,6%

6,0%

7,9%

Den bør videreføres som i dag

17,4%

31,1%

27,7%

23,8%

26,7%

Den bør reverseres

34,8%

34,9%

48,0%

50,5%

45,3%

Ingen bestemt oppfatning

32,6%

24,5%

16,8%

19,7%

20,2%

Totalt

100%

100%

100%

100%

100%