Hopp til innhold

Bruk av antidepressiva blant unge kan ha ført til selvmord

På fem år har Statens legemiddelverk fått 19 meldinger om barn og unge som har fått alvorlige bivirkninger etter bruk av antidepressiva. – Bare toppen av isfjellet, mener overlege.

Overlege Sigurd Hortemo

STORE MØRKETALL: Overlege I statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo, sier at de bivirkningsmeldingene de får inn, trolig bare er toppen av isfjellet.

Foto: NRK

I løpet av de siste fem årene har legemiddelverket fått inn 19 meldinger om alvorlige bivirkninger blant barn og unge som bruker antidepressiva midler.

I ett av tilfellene begikk en 17 år gammel jente selvmord - mens en 12 år gammel gutt forsøkte å ta livet sitt.

Overlege i Statens Legemiddelver, Sigurd Hortemo, sier de ikke vet om hendelsene kan knyttes til medisinen, men sier det likevel er bekymringsfullt.

– Det er alvorlig. Men vi må huske på at norske psykiatere er tilbakeholdne med å skrive ut medikamenter til unge, så dette er barn som har alvorlige lidelser som skal behandles.

– Må tenke seg godt om

Han mener likevel at det er god grunn til å være tilbakeholdne med å utskrive denne type medisiner til unge.

– Man skal tenke seg godt om før man skriver ut antidepressiva til et barn eller en ungdom. Det må alltid følges nøye opp og skal være det siste man prøver, sier Hortemo.

5600 barn og unge på antidepressiva

I går fortalte NRK at over 5600 barn og unge helt ned i 6-årsalderen i Norge fikk utskrevet antidepressiva i fjor.

Det er 1000 flere enn for fem år siden.

Midlet er omstridt, ettersom forskerne ikke vet nok om hvordan medisinen fungerer når den kommer inn i en ung kropp.

Hortemo i legemiddelverket sier de derfor følger nøye med på de meldingan de får om mulige bivirkninger hos unge mennesker på antidepressiva.

De meldingene vi har fått inn om det som går på alvorlige bivirkninger, dreier seg om kramper, økt angst og lavt stoffskifte, sier overlegen.

  • HØR RADIOSAK:

Kan ha ført til selvmord og selvmordsforsøk

Men medisinen kan også ha ført til selvmord.

– To av de 19 meldingene om alvorlige bivirkningene gjaldt bekymring rundt økt risiko for selvmord etter bruk av medikamentet. Bakgrunn var at en unge jente som brukte antidepressiva begikk selvmord. En ung gutt forsøkte på det samme.

Men Hortemo sier det er vanskelig å kunne vite sikkert om dette skyldes medisinen, eller selve depresjonen.

Seniorforsker Kari Furu ved Folkehelseinstituttet forteller at i 2003/2004 var Legemiddelverket ute og advarte om antidepressiva til barn og unge.

Selv om forskningen ikke er entydig, gikk bruken ned som følge av et "Føre var"-prinsipp.

– Umiddelbart etter advarselen ble det skrevet ut færre resepter på antidepressiva til barn og unge.

Men nå er det gått noen år siden advarselen og bruken øker igjen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Per Willy Antonsen

MERKER ØKNINGEN: - De vi ikke klarer å behandle med kun samtaleterapi, kan få utskrevet antidepressiva, sier avdelingsleder ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bodø, Per Willy Antonsen som sier de har en restriktiv holdning til å utskrive denne type medisiner.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen / NRK

– For dårlig til å melde om bivirkninger

I dag finnes det ikke et bredt nok dokumentasjonsgrunnlag for å kunne trekke noen sikre konklusjoner om hvilke bivirkninger som kan knyttes til selve medisinen.

Derfor er legemiddelverket helt avhengig av at leger melder i fra hvis de har mistanke om bivirkninger etter at barn har brukt ulike legemidler.

Men i følge en fersk rapport fra legemiddelsenteret Relis, er helsepersonell for dårlig til nettopp dette.

I rapporten, hvor 10 år med innrapporteringer er gjennomgått, kommer det fram at det trolig foregår en underrapportering av bivirkninger hos barn som har brukt medisin.

– Det gjør at vi rett og slett får litt for lite informasjon om hva som er risikoen ved legemiddelbehandling hos barn, sier bivirkningsansvarlig i Relis, Jenny Bergman.

Vil bedre rutinene

Hun tror en travel hverdag og lite kunnskap om hva som skal rapporteres, kan være medvirkende til at det sjeldent rapporteres inn om mistanke om bivirkninger.

– Så her må rapporteringsrutinene og kunnskapen økes. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne få et grunnlag som kan gi sikre terapianbefalinger. Det er også nyttig i forbindelse med forskning. Vi må vite hva det trengs å forskes mer på, sier Bergan.

– Bare toppen av isfjellet

Underrapporteringen av barns bivirkninger, gjør at Hortmo tror det kan være langt flere som har fått bivirkninger av antidepressiva - enn det legemiddelverket vet om.

– Ja, det er helt klart. De bivirkningsmeldingene vi får inn er bare toppen av isfjellet. Så her er det ganske sikkert store mørketall, mener overlegen.

Oppfordrer foreldre og leger til å følge med

Både Relis og Legemiddelverket anbefaler sterkt at personer, enten det er leger eller pårørende, melder i fra hvis de mistenker at barn eller unge kan ha fått bivirkninger etter å ha brukt ulike medisiner.

– Leger skal varsle Statens legemiddelverk, mens privatpersoner kan gjøre det gjennom Min side, sier Bergan i Relis.