Hopp til innhold

- En svært vanskelig sak

- Det er sannsynlig at denne saken må løses i retten. Det sier Patentstyret om navnestriden mellom Avisa Nordland og Gunnar Andreassens nettavis Nordlandsposten.no.

Trykkeriet til Avisa Nordland kan bli stengt.

TRUER MED SØKSMÅL:

Foto: Jens Kyed / NRK

På grunn av at reglene i merkevareloven er uklare når det gjelder slike saker, tror Patentstyret at det blir vanskelig å få avgjort navnestriden mellom Avisa Nordland og nettavisen Nordlandsposten.no utenfor rettsapparatet.

- Reglene sier at når et merkevarenavn ikke har vært brukt på fem år, skal det være mulig for andre aktører å benytte navnet. Men før noen kan kreve bruksrett på et navn som allerede eksisterer, skal det tas hensyn til hvor innarbeidet navnet er fra før.

Det sier seksjonssjef i Patentstyret, Knut A. Bostad.

Knut A. Bostad

UKLARE REGLER: - Dette er en vanskelig sak, sier Knut A. Bostad i Patentstyret.

- Da de to tidligere avisene i Bodø ble slått sammen, ble også navnene videreført til de nye eierne. Avisa Nordland er innehaver av varemerket Nordlandsposten, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.

Avisa Nordland mener altså at de har retten til merkevarenavnet Nordlandsposten, men har ikke selv brukt navnet de siste fem årene. Dermed skulle det egentlig være fritt frem for andre å ta det.

Bostad i Patentstyret mener at man i dette tilfellet likevel kan stille spørsmålstegn ved om at Nordlandsposten skal frigis etter fem år, tatt navnets lange historie i betraktning.

Han mener at det kan bli aktuelt å se på om markedsføringsloven er klarere på hva næringsdrivende kan gjøre i forhold til hverandre i slike tilfeller.

Krever tilbakeføring av navn

I et brev til Nordlandsposten LTD krever Avisa Nordland gjennom sine advokater at domenenavnet nordlandsposten.no blir overført til Avisa Nordland.

AN-redaktør Jan-Eirik Hanssen

I NAVNESTRID: - Avisa Nordland eier varemerket Nordlandsposten, mener sjefredaktør i AN, Jan-Eirik Hanssen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Avisa Nordlandsposten ble gitt ut fra 1886 til 2002, og var en av de viktigste avisene i Salten-distriktet i denne perioden. I 2002 ble avisen slått sammen med Nordlands Framtid. Resultatet ble Avisa Nordland, men den nye avisen står altså fast på at den har beholdt rettighetene til varemerket Nordlandsposten.

Dermed er registreringen og bruken av domenenavnet nordlandsposten.no i strid med Avisa Nordland sine rettigheter, skriver Avisa Nordlands advokater i brevet.

Forstår ikke reaksjonen

- Ved å opprette en nettavis med identisk navn som den gamle lokalavisa, som ble utgitt i over 100 år, er det klart at de drar urettmessig fordel av vår klients rettigheter, heter det i brevet.

- Navnet Nordlandsposten har vært brukt i 116 år, og for oss er det helt tydelig at denne personen prøver å nyttiggjøre seg noe som andre har jobbet fram gjennom 116 år, sier Hanssen.'

Redaktør for nordlandsposten.no Gunnar Andreassen stiller seg uforstående til reaksjonen fra Avisa Nordland.

Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen, nordlandsposten.no.

Foto: Gisle Forland / NRK

- Jeg er litt sjokkert. Hvis man sjekker i Brønnøysundregisteret så finnes det bare en bedrift i landet som heter Nordlandsposten, og Brønnøysundregisteret sikrer navnerettighetene til firmanavn.

Andreassen avviser også at nettavisen skal ha trengt tillatelse fra Avisa Nordland for å ta navnet nordlandsposten.no.

- Patentstyret har bekreftet at Avisa Nordland aldri har eid et varemerke som heter Nordlandsposten, så jeg skjønner ikke at dette kan være en konfliktsak i det hele tatt.

Villedende markedsføring

Avisa Nordland mener også at Nordlandsposten.no er i strid med markedsføringsloven § 1 om god forretningsskikk. Bakgrunnen er at nettavisen markedsfører seg som Nordlands eldste avis gjennom nettstedet gullsider.no.

- På denne bakgrunn ber vi om at de umiddelbart overfører domenenavnet nordlandsposten.no til innehaver at varemerket, Avisa Nordland, heter det videre i brevet.

- Vi er ikke ute etter økonomisk kompensasjon, men krever kun at han slutter å bruke navnet, sier Hanssen.

- Har dere tapt noen annonseinntekter til denne avisa?

- Det vet jeg ikke. Det vi vet er at han aktivt bruker et navn vi har rettighetene til når han selger annonser til et produkt som kan forveksles med vårt . Om noen annonsører tror de har annonsert hos oss i stedet, det vet jeg ikke, sier Hanssen i AN.

Vil ikke gi navnet gratis

Avisa Nordland har gitt Nordlandsposten LTD 14 dager til å få overført domenenavnet.

- Dersom det ikke skjer innen fristen, vil vi vurdere rettslige skritt, sier Hanssen.

Andreassen har ikke tatt stilling til hvordan han skal møte kravet fra Avisa Nordland.

- Det får tiden vise. Nå har vi eksistert i to år, og har brukt mange penger på å markedsføre merkenavnet, domenet og nettsiden. Jeg syntes det blir for galt å gi det ifra seg gratis.

- Men forstår du ikke at Avisa Nordland reagerer?

- Jeg skjønnte at de reagerte da vi fikk brevet. Intill det har jeg ikke sett noen konflikt i det hele tatt. Nordlandsposten er slik jeg kjenner det en papiravis som eksisterte for mange år siden. Nordlandsposten.no er en nyhetsportal på internett, sier Andreassen til NRK.