NRK Meny
Normal

Nobelstiftelsen frikjenner Nobelkomiteen

Nobelstiftelsen i Sverige har konkludert med at den norske Nobelkomiteen ikke har gått ut over Nobeltestamentets rammer.

Utdelingen av Nobels fredspris 2011

I fjor var det de tre kvinnene Tawakkul Karman, fra Jemen, Leymah Gbowee og Ellen Johnson-Sirleaf, begge fra Liberia, som ble tildelt Nobels fredspris. Fredrik Heffermehl har vært svært kritisk til de eller fleste av Nobelkomiteens tildelinger.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Etter en klage fra jurist og fredsaktivist Fredrik S. Heffermehl, ble det vedtatt at Länsstyrelsen i Stockholm skulle granske om Den norske nobelkomité har etterlevd Alfred Nobels testamente.

Kritikk for vid tolkning

Fredrik Heffermehl

Fredrik Heffermehl har flere ganger kritisert Nobelkomiteen for å ikke følge Nobels testamente.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Nobelkomiteen har av kritikerne fått refs for å ha tolket ordlyden i testamentet for vidt.

Heffermehl mente at komiteen i svært få tilfeller hadde etterlevd Nobels testamente, og at den hadde krenket Nobels vilje.

– Komiteen har åpenbart krenket Nobels vilje. Dersom man ikke skulle gripe inn mot en så klar tilsidesettelse av testamentet, ville det bety at stiftelseslov og arvelov ikke gjelder. Det er ikke en rettsstat verdig, mente Heffermehl.

«Ikke i strid med reglene»

Länsstyrelsen i Stockholm, som er tilsynsmyndighet for Nobelstiftelsen, har derfor bedt den svenske Nobelstiftelsen vurdere og kommentere Heffermehls påstander.

Nå har Nobelstiftelsen vurdert saken og kommet med sin uttalelse til länsstyrelsen. I sitt svar skriver Nobelstiftelsen at den ikke anser at Nobelkomiteens tildelinger er i strid med stiftelsesreglene.

«Nobelstiftelsens styre har ikke ansett at Den norske Nobelkomiteens beslutninger om pristildelinger innebærer noen slike avvik,» konkluderer stiftelsen.

Geir Lundestad

Direktør ved Nobelinstituttet Geir Lundestad viser til at komiteen også tidligere er frikjent og mener Heffermehls klage i år ikke inneholder noe nytt.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det er formelt Länsstyrelsen som skal komme med den endelige konklusjonen.

– Dette er et dokument som er utarbeidet i nær forståelse med oss. En del er fra stiftelsen og går på svensk lovgiving. Den andre er vår reaksjon på Heffermehls klage, sier direktør Geir Lundestad ved Det Norske Nobelinstitutt til NTB.

– En klage fra Heffermehl ble avvist i 2008, og etter vår mening har han ikke tilført saken noe nytt nå, fortsetter Lundestad.

Nobelstiftelsen påpeker i sin uttalelse at det er ønskelig og viktig med diskusjoner om hvilke tolkninger og tildelinger som skal anses å ligge innenfor Nobels testamente.

Også tidligere har Länsstyrelsen behandlet en klage fra Heffermehl. I 2009 konkluderte de med at tildelingene av Nobels fredspris ikke har skjedd i strid med Nobels testamente eller mot Nobelkomiteens retningslinjer.