Hopp til innhold

Nobelskomiteens begrunnelse

Her er Nobel-komiteens fulle begrunnelse for hvorfor USAs president Barack Obama skulle få fredsprisen.

Thorbjørn Jagland under annonseringen av Nobels fredspris 2009
Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

"Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.

Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen. Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Multilateralt diplomati står igjen sentralt, med vekt på den rolle FN og andre internasjonale institusjoner kan spille. Dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemiddel for å løse selv de vanskeligste internasjonale konflikter.

Visjonen om en verden uten atomvåpen har på en kraftfull måte revitalisert forhandlinger om nedrustning og rustningskontroll.

Gjennom Obamas initiativ spiller USA nå en mer konstruktiv rolle i å møte de store klimautfordringene verden står overfor. Demokrati og menneskerettigheter skal styrkes.

Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid. Hans diplomati er basert på forestillingen om at de som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av størstedelen av jordens befolkning.

Gjennom 108 år har Den Norske Nobelkomite prøvd å stimulere nettopp den internasjonale politikk og de holdninger som Obama nå er den ledende talsmann for i verden. Komiteen vil slutte seg til Obamas appell om at "Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges."

Video nsps_upload_2009_10_9_11_9_29_3597.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Thorbjørn Jagland under sin annonsering av årets fredsprisvinner.