Hopp til innhold

EU dobler fredsprispotten

EU får 8 millioner svenske kroner ifølge med Nobels fredspris. I tillegg blar de opp like mye selv. Den fordoblede prispotten skal gå til utdanning for barn i krigssoner.

Herman Van Rompuy og Jose Manuel Barroso

Herman Van Rompuy og Jose Manuel Barroso skal på mandag ta imot Nobels fredspris på vegne av EU. De har bestemt at EU fordobler prissummen.

Foto: Virginia Mayo / Ap

Nobelprisen består av tre ulike deler; den berømte gullmedaljen, diplomet og en pengesjekk.

I år er sjekken på 8 millioner svenske kroner, Nobelstiftelsen så seg nødt til å redusere prisbeløpet ned fra 10 millioner SEK på grunn av dårligere avkastning på grunnkapitalen som følge av finanskrisen.

Dobler prisfondet

Det ble i november kunngjort at EU ønsket at deres prispenger skulle gå til et fond for krigsrammede barn verden over.

– Nobels fredspris står for forsoning i hele verden. Prispengene skal gagne vårt fremste håp for framtiden, som også er de første ofre for nåværende og tidligere konflikter, nemlig barn, fortalte EU-kommisjonens president José Manuel Barroso.

Nå har unionens ledere bestemt at de dobler fondet. De får 930.000 euro i prispenger og legger selv til 1,07 millioner euro – slik at fondet blir på 2 millioner euro.

Europas forpliktelse

– Den europeiske unionen fikk fredsprisen for at den har bidratt til fred på det europeiske kontinentet – hvor barn i dag kan vokse opp uten frykt for krig, sier Cezary Lewanowicz, talsmann for EU-kommisjonen, til NRK.

– Fordi det europeiske fellesskapet ble grunnlagt på solidaritet, bestemte vi oss for å hjelpe unge gutter og jenter som på grunn av andres valg ikke kan ta freden for gitt.

– Ved å fordoble prissummen ønsket vi å understreke vår forpliktelse til å hjelpe de som er mindre heldige enn vi som lever i Europa, sier han.

Normalitet i hverdagen

Rundt 75 millioner barn rundt om i verden går ikke på skole.

Halvparten av dem mister skolegangen sin fordi de bor i en krig- eller konfliktsone og dermed blir nektet en rettighet de har gjennom FNs menneskerettighetserklæring og FNs barnekonvensjon – som de aller fleste land har signert.

– I konfliktfylte områder blir alltid mat, ly og medisinsk hjelp prioritert. Hjelp til å holde skoler i gang er både underprioritert og underfinansiert, sier Lewanowicz.

– Samtidig, det å kunne fortsette å gå på skolen under konflikter og kriser er veldig viktig for barn og ungdom.

– Det er selvsagt viktig for deres fremtid at de får kunnskaper og utdanning. Men det er også en psykososialstøtte i å gå på skolen. Det gir barn mulighet til å opprettholde verdigheten og en smule normalitet i hverdagen, sier Cezary Lewanowicz.

Avsløres 18. desember

EU har invitert organisasjoner og andre samarbeidspartnere til å komme med forslag på prosjekter som fortjener å bli støttet av «nobelpengene».

– Det å skape barnevennlige soner, opplæring i konfliktløsning, hjelpe barn til å fortsette skolegangen inntil det formelle skolesystemet er stablet på beina igjen etter en konflikt og utdanningsaktiviteter i flyktningleire er noe vi særlig vil støtte, sier Cezary Lewanowicz.

En gruppe av EUs fageksperter skal vurdere de ulike forslagene og plukke ut de beste som får finansiering.

Vinnerne vil bli presentert av presidenten i EU-kommisjonen Jose Manuel Barroso den 18. desember – 10 dager etter at fredsprisen er mottatt.

Gullmedaljen og diplomet på sin side havner i The House of History i Brussel, som er tilknyttet EU-parlamentet og hvor de prestisjefylte symbolene vil inngå i den permanente utstillingen.