Norske sjøfugler dør ut

En rekke fuglearter er i ferd med å dø ut langs kysten. Klimaendringer og overfiske er viktige årsaker.

– Det er klart det er trist, sier Stein Byrkjeland ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland til avisa Klassekampen .

Krykkje, lomvi, makrellterne og rødnebbterne er i ferd med å forsvinne fra norskekysten.

Tomme fuglereservater

Toppskarv, svartbak, sildemåse og lundefugl er også i sterk tilbakegang, viser rapporter fra Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Vi har 69 fuglereservat her i Hordaland. 30 prosent er praktisk talt tomme for fugl, sier .

Utrydningstruede måker

– Totalt sett er sjøfuglbestanden redusert med 70 prosent siden 1995, sier rådgiver Tore Larsen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Klassekampen .

Både terner og enkelte måkearter er utrydningstruet, bekrefter Norsk institutt for naturforskning .

Må andre steder for å finne mat

Forskerne mener kombinasjonen av klimaendring og overfiske av tobis er årsaken.

Sjøfugler kunne livnære seg på lett tilgjengelig overflatefisk, men må nå mange steder finne alternativer.

Video nsps_upload_2008_10_1_10_8_57_175.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Sommeren 2008 advarte Direktoratet for naturforvaltning. Sjøfuglbestanden minker.

Video yr.no promo
Video yr.no promo påsken 2010