Naturens underligste former

Gjennom flere år har Arild Hagen gjort opptak rundt om i verden av noen av naturens underligste former. Resultatet er TV-serien Naturens former.

Fotograf Arild Hagen

Arild Hagen.

Foto: NRK

Ny dokumentarserie på NRK1 - starter søndag 2. desember.

Produksjonen av TV-serien har skjedd i et nært samspill med Naturhistorisk Museum i Oslo, som har utviklet en utstilling om samme tema. Her kan besøkende fordype seg videre i noe av den tematikken som behandles i TV-serien.

Kuleformer – fra makrokosmos til mikrokosmos

Det første programmet, av seks, er i stor grad viet kuleformen, som er utbredt i naturen fra makrokosmos til mikrokosmos – fra stjerner og planeter til vanndråper og mikroorganismer.

Kuletusenbein

Dette kuletusenbeinet, som også finnes i norsk natur, har rullet seg sammen til en beskyttende kuleform.

Foto: Arild Hagen / NRK

Kuleformen går igjen i høyst forskjellige sammenhenger. Ofte omslutter den det gryende livet, som en velegnet og beskyttende innpakning.

Mange bær og andre frukter benytter også den praktiske kuleformen. Noen organismer med et hardt ytre panser kan rulle seg sammen til ei uangripelig kule, som kuletusenbein og kuleskrukketroll. Dette forsvaret er velprøvd gjennom hundrevis av millioner år. Mange trilobitter, som levde i jordas oldtid, benyttet seg av samme forsvarsteknikk.

Den lille planeten Tellus, vår jord, er en vakker blå kuleform blant myriadene av kuleformer i universet. Med store mengder vann i flytende form har denne planeten næret en eventyrlig rikdom av livsformer gjennom fire milliarder år. Vann er selve livseliksiren, en forutsetning for liv slik vi kjenner det. Og det er livets former som står sentralt i TV-serien.

Den hellige skarabeen

Et spesielt eksempel på livets utnyttelse av kuleformen er noen biller som lager kuler av dyremøkk.

Gjødselbille

Denne gjødselbillen triller kuler av dyremøkk.

Foto: Arild Hagen / NRK

I det gamle Egypt var en av disse billene kjent som den hellige skarabeen og dyrket som et aspekt av selve solguden.

En amulett av den hellige skarabeen ble ofte plassert over hjertet da en avdød ble balsamert. Denne såkalte hjerteskarabeen beskyttet den avdøde på reisen til det evige livet i det hinsidige.

Men hva var det med denne billen som gjorde at den ble opphøyd til en stor og mektig gudeskikkelse?

Ny dokumentarserie på NRK1 - starter søndag 2. desember.