Gamle miljøgifter truer ismåker

Det er mer miljøgifter i ismåke enn i andre arktiske sjøfugler, viser en ny rapport.

Ismåker

De er sjeldne, og truet av en cocktail av miljøgifter.

Foto: Georg Bangjord

Forskere frykter at de gamle miljøgiftene PCB og DDT kan påvirke fuglene negativt. De er spesielt redd for at skallet på fuglenes egg blir tynnere.

TETT PÅ: Unik video fra fotograf Torgeir Beck Lande:

Ismåke
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

(Stillsfoto: Georg Bangjord)

Fuglen inneholder en cocktail av miljøgifter.

Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Undersøkelsene viser veldig høye nivåer av de gamle miljøgiftene PCB og DDT, i tillegg til nyere miljøgifter.

– Hos polarmåker har mengden PCB gått ned, men det ser vi ikke hos ismåkene, sier forsker og leder av miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, Geir Wing Gabrielsen.

Gift gir dårligere helse

Ismåke er en sjelden art i global målestokk, og av de sjøfuglartene vi vet minst om.

  • Undersøkelsene viser at desto høyere nivåer fuglene hadde av miljøgifter, desto lavere var nivåene av antioksidanten vitamin E.
  • Nivåene av vitamin A så ut til å øke med økende miljøgiftkonsentrasjoner.
  • Dette tyder på at helsetilstanden til fuglene blir dårligere av miljøgiftene.

Forskerne fant også ut at tykkelsen på eggskallet er tynnere i egg med høye konsentrasjoner av miljøgifter. Dette er også kjent fra tidligere miljøgiftstudier.

– Tynnere eggeskall betyr at flere egg knuser, som igjen fører til en mindre ismåkebestand, sier Wing Gabrielsen.

– Men det er for tidlig å si hvor alvorlig dette er, sier han.

Det er Norsk Polarinstitutt som har undersøkt hvor mye miljøgifter det er i egg fra ismåke. Analysene er gjort i samarbeid med NTNU og på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Fuglen blir stresset - og dør

– Nivåene av miljøgifter i ismåke og andre arktiske sjøfugler er så høye at de utgjør en ytterligere stressfaktor i et miljø som nå påvirkes av klimaendringer, sier Geir Wing Gabrielsen.

Tidligere undersøkelser fra Norsk Polarinstitutt og SFT viser at miljøgiftnivåene i arktiske sjøfugler er så høye at flere av de voksne fuglene dør.