Hopp til innhold

Slik vil myndighetene forebygge vold og overgrep mot barn

Barn skal få mer systematisk undervisning om vold og overgrep. Myndighetene lanserer nå en helt ny nettside som lærere kan bruke i både barnehager og skoler.

Skjermdump fra jegvet.no

SKAL SNAKKE MED BARNA OM VOLD: Nettsiden jegvet.no inneholder materiale som lærere kan bruke i undervisning. Det har frem til nå ikke eksistert et nasjonalt likeverdig tilbud som har sikret at alle barn får tilstrekkelig opplæring om vold, overgrep og mobbing.

Foto: jegvet.no (Illustrasjon: Stefano Lemma, Salaby)

– Barn har rett til opplæring, rett til å bli hørt og rett til hjelp, uavhengig av hvor de bor. I dag klarer vi ikke å innfri disse rettighetene godt nok for alle barn, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bufdir arbeider med å utvikle ferdig nettsiden jegvet.no, laget for lærere i barnehage og skole. Nettsiden er allerede ute i betaversjon, men den offisielle lanseringen er først i april.

Det har frem til nå ikke eksistert et nasjonalt likeverdig tilbud som har sikret at alle barn får tilstrekkelig opplæring om vold, overgrep og mobbing.

– Kartlegginger har vist at dagens tilbud om opplæring om disse temaene i skole og barnehage er lite systematisk, og at tilfeldigheter avgjør hvilke elever som får hvilken informasjon, sier Bruusgaard til NRK.

1 av 5 ungdommer har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i løpet av oppveksten, ifølge Bufdir.

Skjermdump fra jegvet.no

LIK UNDERVISNING FOR ALLE BARN: Bufdir ønsker at den nye nettsiden skal bidra til at barn får alderstilpasset og kvalitetssikret opplæring om vold og overgrep. Innholdet på jegvet.no bygger på innsiktsarbeid og dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager.

Foto: jegvet.no (Illustrasjon: Stefano Lemma, Salaby)

Visste ikke at volden hun opplevde var ulovlig

NRK fortalte nylig om Ayla (19) som hadde en voldelig oppvekst. Først da hun var 14 år gammel, fortalte Ayla om volden til barnevernet.

Grunnen til at det tok så mange år, var at Ayla ikke var klar over at slik familievold verken var vanlig eller ulovlig. Hun mener det kan være mange andre barn i Norge som har det på samme måte.

– Vi må sette en stopper for dette ved å systematisere undervisning til barn om vold og overgrep – ikke bare i skolen, men også helt ned i barnehagealder, sa Ayla til NRK.

Ayla arbeider i stiftelsen Forandringsfabrikken. Det er et kunnskapssenter som samler inn råd fra barn om hvordan barnevern, skole og psykisk helsehjelp bør være.

De har nettopp publisert en undersøkelse, med 130 barn i alderen 12–19 år, som viser at svært mange ikke vet hva voksne eller andre barn ikke har lov til å gjøre mot dem.

Ayla (19) fra organisasjonen Forandringsfabrikken

MENER KUNNSKAP KAN FOREBYGGE VOLD: Ayla (19) er en såkalt «proff» i Forandringsfabrikken – en stiftelse som i samarbeid med unge med egen erfaring gir råd til myndighetene i spørsmål om blant annet vold og overgrep.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Slår fast at informasjon til barn er viktig

Funnene fra Forandringsfabrikkens undersøkelse blir nå bekreftet av Folkehelseinstituttet (FHI), som har gjennomgått 65 ulike internasjonale studier.

Det har resultert i en rapport som ble sluppet mandag.

– I studiene har vi funnet ut at informasjon og undervisning gir barn og unge en bedre forståelse av at vold og overgrep ikke er greit. Jeg tenker at dette er et viktig funn, fordi vi vet at en del barn og unge ikke er klar over at det de opplever er feil, og at de kan be om hjelp, sier forsker Nora Blaasvær i Folkehelseinstituttet til NRK.

Ayla fra Forandringsfabrikken er glad for at myndighetene legger opp til at barn nå kan få systematisk undervisning om vold og overgrep.

– Det er veldig fint at man nå tar tak i dette. Men jeg håper dette blir gjort på en grundig måte og i samarbeid med barna, sier Ayla til NRK.