Vil kompromisse om kraftlinje

Møre og Romsdal fylke skal møte NVE-ledelsen for å søke kompromiss om kraftlinje mellom Fardal i Sogn og Ørskog.

Jon Aasen og Olav Bratland

Jon Aasen fra Arbeiderpartiet og fylkesordfører Olav Bratland fra Høyre vil ha framdrift i spørsmålet om krfat til fylket.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det er planlagt møte 12. desember mellom Møre og Romsdal fylke og direktør Agnar Aas i Norges Vassdrags- og energidirektorat.


Fylkesordførar Olav Bratland sier håpet er å finne fram til et kompromiss som flere kan tåle . Det er i alle fall viktig at det nå blir tatt grep slik at vi krafta på plass, sier han.

- Det viktige er at overføringa av kraft kommer på plass snarest råd, fordi vi trenger den så mye, sier Bratland. Den krafta må vi få inn på en måte som alle kan leve med. Derfor nå et møte med NVE med tanke på å komme fram til gode kompromissløsninger til beste for de fleste, sier Bratland.

Jord- eller sjøkabel

Fylket har gitt klare signal om kraftlinja må i jordkabel og kabel i sjø.
- Men skal vi komme i mål så må alle jenke seg litt, men fortsatt må det skje på miljøet og naturen sine premisser, sier fylkesordførereren.

- Problemet så langt er at vi ikke kjenner hvilken løsning NVE ønsker, sier Arbeiderpartiets Jon Aasen. Vi har bare fått innspill på våre ønsker om at det er urealistisk eller umulig eller for dyrt.

- Det sier seg sjøl at kabel gjennom Sogn og Fjordane er rimelig håpløst, fordi linja skal ta med strøm, sier Aasen. Det kan den ikke om den er lagt i kabel.
I Møre og Romsdal kan linja legges i kabel i fra Austefjorden og til Ørskog, sier Aasen.

Ikke NVE-gissel

Om det er realistisk vet han ikke, men det har i alle fall fylkeskommunen sagt.
- Vi i fra fylket skal i alle fall ikke være noe NVE-gissel overfor sterke kommuneinteresser, sier Jon Aasen.