Hopp til innhold

– Oppsynet på Runde er ikke godt nok

Kjell Mork Soot reagerer på at folk går inn i fuglekoloniene på øya og vil ha bedre merking. Han ble i går vitne til at fuglene angrep turister, som førte til at de ble livredde. Nå tar Fylkesmannen grep.

Sperring Runde

SPERRING: Denne lille sperringen satt opp av Kjell Mork Soot onsdag. Den er satt opp for å markere at folk ikke skal gå ned stien mot myrene hvor storjo holder til. Fylkesmannen planlegger å sette opp infoplakater.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor/PRIVAT

Kjell Mork Soot har ringmerket over 200.000 fugler. Her en blåstrupe i Hornindal i Sogn og Fjordane.

Kjell Mork Soot ble vitne til mange redde mennesker som gikk inn i en storjokoloni.

Foto: Privat

På Runde på Sunnmøre har det vært et gjentagende problem at intetanende turister og turgåere har forvillet seg ned i storjokolonien på øya. Kjell Mork Soot fra Norsk Ornitologisk Forening i Møre og Romsdal ble vitne til dette onsdag.

Og fuglene liker dårlig at mennesker kommer traskende inn i deres område.

– Fuglene gikk til angrep og folk sprang og var redde. Det var en som var så redd at han bare stod og veivet rundt med sekken sin som et helikopter. Når de springer rundt er det stor fare for at man kan tråkke på fugleungene som ligger der, sier Mork Soot.

Han er oppgitt over situasjonen og etterlyser sperringer og bedre informasjon.

– Ikke godt nok

Storlom-reir

FUGL: Slik ser en liten storjo ut.

Foto: Åsmund Asphaug

– Da vi var der i går fant vi en sperre som var brukt en annen plass et tidligere år og satt opp den slik at folk ikke skal gå ned i kolonien, forteller Mork Soot, som er medlem i Sunnmøre Ringmerkingsgruppe.

Runde er en kjent fugleøy og blir besøkt av store mengder mennesker hvert år. Spesielt på sommerstid.

– Oppsynet på Runde er ikke godt nok. Det burde være ansatt folk der som passer på området. Folk går ikke ned til kolonien med vilje, men bare går der de tror de skal gå, mener Mork Soot.

Han var i kontakt med Fylkesmannen, som har ansvar for sperringer og merking, onsdag og allerede torsdag er en løsning på vei.

Plakater på vei

Ola Betten i Venstre i Molde

PLAKATER: Ola Betten er fagansvarlig i Fylkesmannens miljøvernavdeling. De skal sette opp informasjonplakater på Runde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Da vi fikk beskjeden i går, begynte vi å lage plakaten og den er sendt til trykkeriet. Så det tar vel en dag eller to til før de blir satt opp, forteller fagansvarlig i Fylkesmannens miljøvernavdeling, Ola Betten.

Han forteller at det i utgangspunktet ikke er et ferdelsforbud i myrene hvor storjoen holder til, men at det er en generelt krav om å være varsom når man ferder i dette området. I skråningen ned mot sjøen hvor blant annet lundefuglen holder til er det ferdelsforbud for mennesker.

Betten skulle ønske at de kunne følge nøyere med på aktivitet på Runde, men at Statens naturoppsyn, som har ansvar for ansettelse av nye folk, ikke har midler til dette for øyeblikket.

– Det er oppsyn på Runde, men det blir mer stikkontroller for å undersøke. Det er ikke sjanse til å fange opp alt sammen, sier han.