Knust medisin i syltetøy er lov

290 saker er blitt sendt inn til fylkeslegen i 2011. – Vi ser kommuner som ikke sender inn vedtakene sine, noe som forteller om store mørketall, varsler fylkeslegen.

Eldreomsorg

Frykter store mørketall for tvungen helsehjelp i Møre og Romsdal.

Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox.com

I 2011 mottok fylkeslegen 189 vedtak og 290 saker etter den nye pasientrettighetslovens paragraf 4 A. En økning på 77 % fra året før. I år ligger tallet, så langt, under 150 saker. Det forteller fylkeslege, Christian Bjelke.

Regelverket gir helsepersonell adgang til å yte helsehjelp til pasienter, som mangler innsikt i egen helsehjelp, og motsetter seg nødvendig behandling. Det dreier seg stort sett om demente og psykisk utviklingshemmede.

– Hvilken form for tvang er det snakk om?

– Det kan for eksempel være hjelp til personlig hygiene, knust medisin i syltetøy og låste dører. Noe som det er ansvarlig helsepersonell som treffer vedtak om tvungen helsehjelp.

Store mørketall

Christian Bjelke

Fylkeslege Christian Bjelke vil ha økt bevissthet om tvungen helsehjelp.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– I 2011 hadde helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomført
tilsyn i fire kommuner og funnet var stort sett likt. Pasienter ble holdt tilbake i sykehjemmet uten at pasientens samtykkekompetanse har blitt grundig vurdert.

For i fjor mottok Fylkeslegen 189 vedtak og 290 saker om tvungen helsehjelp fra kommuner eller sykehus i Møre og Romsdal. En økning på 77 % fra året før.

Fylkeslegen forteller om økt bevissthet rundt de nye bestemmelsene, som er noe av årsaken til økningen.

Men likevel mistenker han store mørketall grunnet helsepersonellets mangel av rapportering samt god nok kjennskap til de nye bestemmelsene.

– Vi har ikke hørt fra 11 av kommunene når det gjelder dette området, og det er mange kommuner vi har fått svært få vedtak fra. I beste fall kan dette bety at det ikke har vært brukt tvang, men det er nok mer sannsynlig at regelverket ikke har blitt tatt i bruk, sier Bjelke.