Rekordlite laks til vestlandselvene

Det er historisk lav tilstrømming av laks til Vestlandet. Det fremgår av en rapport som ble overlevert til miljøvernministeren i dag.

Laksefisker

Det strømmer mindre laks enn vanlig til elvene. Men restriksjonene endres først til neste sesong.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Innholdet i rapporten vekker bekymring. Tallene viser at det er svært lite laks som kommer inn til elvene for å gyte.

Torbjørn Forseth

Torbjørn Forseth i lakseforvaltninga.

Foto: Morten Waagø / NRK

– Innsiget er sterkt avvikende i forhold til normalen, spesielt når det gjelder Hordaland og Møre og Romsdal, forteller leder i lakseforvaltninga, Torbjørn Forseth.

Det historisk lave innsiget av laks til vestlandet skyldes i hovedsak rømt oppdrettslaks, lakselus og lakseparasitten gyrodaktilus salaris.

Forseth mener strakstiltak må til for å snu den negative trenden dersom innsiget av laks til Vestlandske elver skal bedres de kommende årene.

– Vi vet mye om årsaksforholdene, og nå må det gjøres noe med disse faktorene. Dette må man håndtere fort, seier Forseth.

Det lave tilsiget får neppe konsekvenser for den kommende laksefiske sesongen sier Forseth.

– Det innføres ikke nye reguleringer for kommende sesong. Vår rapport gir konsekvenser først til neste år. Man kan fortsette å fiske som i de siste årene, men noen vassdrag kommer til å få innført restriksjoner, sier Forseth.

Miljøvernminister Erik Solheim sier at laksesituasjonen er alarmerende, og at det må gjøres tiltak.

– Vi ser at villaksbestanden er i nedgang, og hovedgrunnen til det er lakselus og rømming fra oppdrettsanlegg. Det vi nå må gjøre, er å foreta nye grep for at oppdrettsnæringen kan få bukt med problemene. Særlig er situasjonen på Vestlandet alarmerende, sa Solheim.