Hopp til innhold

Lang venteliste på logopeder

Det er mangel på logopeder i flere kommuner i Møre og Romsdal. Leder i Møre og Romsdal Logopedlag, Bjarte Høydal mener problemet bare blir større.

Bjarte Høydal
Foto: Ragnhild Osnes Olsen / NRK

Ålesund kommune har lange ventelister på logopedtjenester og de har sett en økning i behovet for slik hjelp de siste årene.

Ansatt flere

Selv om Ålesund kommune har ansatt flere logopeder i 2007, tror leder i Møre og Romsdal Logopedlag, Bjarte Høydal, at de vil få problem med å dekke behovet også i tida som kommer.

Han mener de fleste kommunene ikke har god nok dekning i tilbudet til barn som trenger logopedhjelp.

- Det er veldig stor forskjell på hvordan kommunene i fylket har lagt opp logopedtilbudet, sier Høydal.

Hjelpes tidlig

Mange av barna som sliter med lese og skrivevansker når de går på skole, kan hjelpes allerede i førskolealderen.

Pedagisk leder i Larsgården barnehage i Ålesund, Elin Ostnes, mener fokuset på nettopp prat og språk blir stadig større i norske barnehager.

- Desto tidligere man begynner å jobbe med språket, jo lettere er det å forhindre språkproblemer senere.

Registrering av språkutvikling

Som mange andre barnehager følger Larsgården opp ungene sin språkutvikling med TRAS-skjemaet. Det er et verktøy som skal sørge for tidlig registrering av språkutviklinga, og samtidig avdekke barna sine mulige språkproblem.

tras-skjema

TRAS-skjema som brukes for språkopplærling i barnehager.

Foto: Ragnhild Osnes Olsen / NRK

- Der følger vi med flere sider av språket. Uttale av ord er det største problemet. Det er dessuten kjempeviktig at de forstår hva som blir sagt, sier Ostnes.

Noen ganger er det nødvendig at barnet får hjelp av en logoped, men i mange tilfeller kan innsats i barnehagen og hjemme hjelpe barna.

- Du skal ha store problemer før vi sender det videre til logoped. Vi prøver i størst mulig grad å hjelpe først, sier Ostnes.

Trene på språk

I barnehagen har de tatt spill, rim og regler i bruk for å trene på språk. Eline Ostnes tror dette er den beste metoden å lære på for små barn.

- De synes det er gøy å holde på, og da blir de flinkere.

Språkspill

Språkspill gjør læringen mer moro.

Foto: Ragnhild Osnes Olsen / NRK

Flinke til å oppdage

Bjarte Høydal tror ikke en økning i behovet for logopedhjelp skyldes at flere har problemer med språket, men at man er flinkere til å oppdage det.

 - Fokuset har økt både i barnehager og på helsestasjoner. De ansatte er blitt flinkere til å oppdage barn som har språklige problem, sier Høydal.