Svenske sykepleiere jobber heller i Sverige

Kommunene sliter med å få tak i nok sykepleiere i sommerferien. Nå klarer de ikke engang å rekruttere svenskene.

Sykepleiere

Norge mangler sykepleiere om sommeren. Illustrasjonsbilde.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Når de som arbeider med helse og omsorg i en kommune skal ha ferie, blir det tøft å få gjort alt som skal gjøres. De fleste kommunene må få tak i pleiere fra utlandet.

– Når sommeren kommer må vi rekruttere sykepleiere fra utlandet fordi vi ikke har nok sykepleiere her i Norge. Det sier Kjetil Leirbekk i helseadministrasjonen i Kristiansund kommune.

Han forteller at for å fylle opp vaktlistene om sommeren bruker de vikarbyråer som tidligere har rekruttert 95 prosent av arbeidskraften fra Sverige.

Kjetil Leirbekk

Kjetil Leirbekk i Kristiansund kommune.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Tidligere har det gått greit å få tak i svenske sjukepleiere, men nå er det lettere for dem å få jobb i hjemlandet, tror Leirbekk.

– Flere og flere av de svenske sykepleierne finner seg jobber i Sverige, og vikarbyråene sliter med å få rekruttert de, sier Leirbekk.

Det blir færre av dem som tidligere har brukt ferien sin til å jobbe i Norge.

Strever med å levere nok sykepleiere

Leirbekk forteller at de må ty til personell som jobber deltid til vanlig og få de til å ta på seg mer arbeid om sommeren.

– Overtidsvakter må til for å få kabalen til å gå opp, forklarer Leirbekk.

Det høres litt sårbart ut?

– Ja, det er sårbart, innrømmer Leirbekk.

Han mener likevel at de har nok dekning til at folk kan føle seg trygge, men legger ikke skjul på at det er belastende for de ansatte. Det har hendt at de har måttet søkt unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for å få det til å gå rundt. Og han roser de kommunalt ansatte for innsatsen.

– De stiller opp og yter ekstra i sommermånedene, noe som er mer enn hva vi kan forvente, sier Leirbakk.

– Dårlig planlegging

Norsk Sykepleierforbund vet at det har vært vanskeligere for mange kommuner i år enn det har vært tidligere. Men de mener at mye av problemet om sommeren går på dårlig planlegging i kommunene.

Eli Gunhild By

Leder av Norsk Sykepleierforbund mener mangelen på sykepleiere vitner om dårlig planlegging.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Veldig mange kommuner i Norge sliter med dårlig bemanning av sykepleiere om sommeren. Men i noen helseforetak har de nå gjort grep som gjør at de klarer å løse noen av disse problemene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Hun forteller at de i Østfold nå tilbyr topplønn for å kunne konkurrere med sykehusene. På sykehuset i Stavanger belønner de sykepleierstudenter som binder seg til å jobbe hver tredje helg, og en måned om sommeren. De får betalt 2000 kroner ekstra i lønn hele året.

– Det går altså an å få det til med de virkemidler som arbeidsgiver har til rådighet, sier By.

By mener at når man lønner de sykepleierne de har bedre, da er det et virkemiddel som fungerer for å beholde og rekruttere nye sykepleiere.

– Med god planlegging og virkemidler som lønnsøkning, viser at man får kabalen til å gå opp. Disse virkemidlene blir brukt i for liten grad, sier By.

Burde ikke være noe problem

Forbundslederen mener at det ikke burde være noe problem å klare å ha nok sykepleiere på jobb i Norge om sommeren.

– Selvfølgelig ser vi at det kan være vanskelig i små kommuner, men vi ser også at der en har brukt de virkemidlene en har tilgjengelig, får en fylt opp vaktlistene, sier By.

Hun mener at dersom en starter planleggingen tidlig nok, og har riktig grunnbemanning, så bør en klare å ha nok sykepleiere på jobb. Hun trekker frem Oslo universitetssykehus som et eksempel.

– Ullevål sykehus har alltid hatt problemer med sommerplanleggingen. Men nå starter de å planlegge sommerferie avviklingen allerede tidlig på høsten, og resultatet er at de har et mye mindre problem med sommerturnusen nå enn de har hatt tidligere.