Departementet får kritikk for sauefjøs-støtte

Bondelaget mener regjeringen gjør bøndene en "bjørnetjeneste" ved å stimulere til økt sauehold i Møre og Romsdal.

Nysgjerrige sauer

OVERFLØDIG: I følge prognoser vil det være en overproduksjon på 1.700 tonn sauekjøtt i 2016. Regjeringa gir allikevel støtte til utbygging av sauefjøs.

Foto: Anders Fehn / NRK

Landbruksdepartementet gir finansieringsstøtte til å bygge ut sauefjøs - samtidig som prognoser viser at det nå er overproduksjon av sauekjøtt i Norge.

– Det her er snakk om å støtte og bygge sauefjøs og utvide produksjonskapasiteten. Det bør vi ikke gjøre når markedet er metta. Da får vi overproduksjon, sier organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier at utviklingen av norsk landbruk ikke kan styres av prognoser.

– Vi kan ikke styre norsk landdbrukspolitikk basert på årlige svinginger i etterspørselen. Hadde vi gjort det så hadde vi gjennomgående hatt for lite produksjon i de årene etterspørselen tar seg noe opp, sier Dale.

Uenige om markedet

Ifølge Nortura ligger 1.900 tonn lammekjøtt på reguleringslager, og prognosene tilsier at det blir ytterligere 1.700 tonn overskudd i år.

Arnar Lyche

UENIGE: Arnar Lyche er organisasjonssjef i Møre og Romsdals Bondelag. Han mener regjeringens støtte burde bli brukt til noe annet.

Foto: eirik haukenes / nrk

– De vet godt at markedet er metta, men de vil stimulere konkurransen blant sauebøndene. De vil få til større enheter for å gjøre næringa på sikt mer konkurransedyktig ovenfor utenlandsk produksjon, sier Lyche.

Hittil i år har 83 prosjekt fått til sammen 33,5 millioner kroner. Landbruks- og matministeren forteller at veldig mange sauebønder står foran investeringer i både nye og gamle fjøs.

– Flere står foran utskifting av fjøs som har vært bygd på 70-tallet. Når Bondelaget vil fjerne støtta basert på at det er svinginger på etterspørselen, i stedet for å være med og gjøre grep for at folk skal spise like mye lammekjøtt som i fjor, annser jeg for å være lite offensivt. Jeg oppfatter at Bondelaget ikke opptrer konsistent og at de ikke vil støtte utvikling og utbygging på lam når det er i markedsbalanse, sier Dale.

– Må tenke lenger fremover

Organisasjonssjefen i Møre og Romsdals Bondelag og ministeren ser landbrukspolitikken forskjellig.

– Den måten vi driver landbrukspolitikk på er å bruke slike økonomiske virkemiddel for å få bøndene til å gjøre det som er mest hensiktsmessig i forhold til markedet. Vi stimulerer der vi ønsker at bøndene skal gjøre en ekstra innsats og stimulerer ikke der det er overproduksjon, sier Lyche.

Jon Georg Dale

GIR STØTTE: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier at en ikke kan styre landbrukspolitikken basert på prognoser.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Dale ber bøndene om å tenke mer langsiktig i utviklingen av norsk landbruk.

– Basert på disse signalene som kommer nå så er jeg alltid villig til å diskutere med Bondelaget, men min posisjon på dette er relativt klar. Skal vi styre norsk landbruk i en positiv utvikling over tid, så er vi politikerne nødt til å ha en litt lenger tidshorisont enn fra ett år til et annet.