-Må godta luftspenn

Fylkespolitikerne må trolig godta at kraftlinja mellom Sogn og Sunnmøre blir lagt i luftspenn fra Ørsta til Ørskog.

Kraftlinje Sogn - Sunnmøre
Foto: Statnett

Oppfordringa fra Svein Rødal i Istad Nett til fylkesutvalget i dag, var at politikerne bør kjempe for å få fjernet det gamle leidningsnettet i stedet for å kjempe for kabel.

Rødal mener det ikke er realistisk med kabling på minst 10 år enda, og derfor er det viktig å presentere et alternativ som kan sanere den linja som går der i dag.

Må innse realitetene

Oskar Grimstad fra FrP har jobbet for å få lagt deler av kraftlinja i kabel, men han mener nå at tiden er i ferd med å renne ut.

Grimstad sier at man nå¨må ta inn over seg realitene, og få på plass en ny linje så snart som mulig.

Han er redd for at en utsettelse av kraftlinja vil føre til mindre nyetableringer innen næringslivet, og det vil han gjøre alt for å unngå.

Svein Rødal i Istad Nett

Svein Rødal mener det er viktig å få sanert den linja som går der allerede i dag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK