Hopp til innhold

Regler for innsending av bidrag til MGP 2010

Ønsker du å sende inn ditt bidrag til den norske Grand prix-finalen? Slik går du frem.

Gitarist med noter
Foto: JULIO PELAEZ / PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

NRK ønsker at MGP skal være et forum der norske låtskrivere kan utvikle seg samt presentere seg nasjonalt og internasjonalt. MGP 2010 vil derfor være øremerket norske komponister.

 • Med "norske komponister" menes komponister med norsk statsborgerskap eller personer med fast adresse i Norge pr. 01.09.2009.
 • Det er også mulig for norske låtskrivere å samarbeide med utenlandske komponister, men prosentmessig bidrag fra den utenlandske part må da ikke overstige 50 %.
 • Innsendingsfrist for MGP 2010 er 1. september 2009. Alle bidrag må være poststemplet senest 01.09.2009 eller være kvittert inn i tv-resepsjonen på NRK Marienlyst samme dato.
 • For å delta må du fylle ut påmeldingsskjemaet som ligger vedlagt i denne artikkelen og sende det inn sammen med bidraget ditt. Bidrag som leveres uten påmeldingsskjema med gyldig underskrift vil bli forkastet.

Last ned påmeldingsskjemaet her

 • Vi tar kun imot bidrag som leveres på lyd-cd. Det er dessverre ikke mulig å sende inn bidrag på MP3. CD platen skal merkes med tittel og komponist(er).
 • Bidrag som tas ut i konkurransen kan ikke være lenger enn 3 minutter. Demoer som har lenger varighet vil godtas i utvelgelsesprosessen, men må kuttes ned til 3 minutter dersom de tas ut i konkurransen.
 • Alle bidrag må bestå av 100% originalt materiale. Ingen bidrag kan være offentliggjort. Dette inkluderer tilgjengeliggjøring for publikum live eller innspilt, publisering på internett, utgitt som fonogram eller fremført i andre offentlig fora, og inkluderer både tekst og melodi, sammen eller hver for seg.
 • Det utarbeides en egen plan for offentliggjøring av bidrag samt låtskrivere. Alle deltakere/låtskrivere plikter å forholde seg til denne. Komponister og artister som tas ut i konkurransen har taushetsplikt inntil NRK har offentliggjort deres deltakelse.
 • Demoer kan fremføres på valgfritt språk.
 • Alle deltakende artister må ha fylt 16 år innen 25. mai 2010 for å være med i konkurransen.
 • I tillegg til den åpne innsendingen kan NRK invitere komponister og artister til å delta i MGP 2010.
 • NRK forbeholder seg retten til å velge artister til de innsendte bidragene.
 • Alle bidrag som tas ut til å konkurrere i MGP 2010 blir utgitt på cd i regi av Universal Music. Alle artister som deltar inngår egen kontrakt med Universal Music for dette formålet.

Last ned påmeldingsskjemaet her

Ved å skrive under på innsendingsskjemaet bekrefter du samtidig at du har rettmessig opphavsrett og har rett til å sende inn bidraget til juryering. Underskrevet skjema fritar samtidig NRK fra alle eventuelle krav fra 3. part.

Vår jury vil gjøre sitt valg i løpet av september/oktober 2009, og alle som har sendt inn bidrag vil bli tilskrevet så fort avgjørelsene er tatt.

Lykke til!

For ytterligere spørsmål, kontakt leif.aage.reme@nrk.no .