Hopp til innhold

Vil gi minoritetsungdom bedre psykisk helsetjeneste

Hovedmålet med å tilpasse ung.no er å til å styrke psykisk helse blant unge med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger, sier prosjektleder Petter Viksveen.

Ti unge medforskere vil være aktive deltakere i prosjektgruppen. Her sammen med prosjektleder Petter Viksveen (nummer to fra venstre) og to av forskerne i prosjektet.

Ti unge medforskere vil være aktive deltakere i prosjektgruppen. Her sammen med prosjektleder Petter Viksveen (nummer to fra venstre) og to av forskerne i prosjektet.

Foto: InvolveMENT

Om fire år kan ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger finne helseinformasjon tilpasset deres kulturelle bakgrunn på ung.no.

Det er målet med det nye forskningsprosjektet «InvolveMENT» som Universitet i Stavanger (UiS) sammen med sine samarbeidspartnere satt i gang i juli.

Ung.no er statens digitale informasjonskanal for ungdom og tilbyr eksempelvis opplysninger om psykiske helse og ulike helsetjenester.

Opplysningene er imidlertid ikke tilpasset for å møte behovene til ungdom med minoritetsbakgrunn, og derfor har Helsedirektoratet ønsket å gjøre noe med dette.

– Direktoratet har spesifikt spurt oss om vi kan hjelpe med å bidra til at tjenesten i fremtiden skal møte disse behovene, forteller førsteamanuensis Petter Viksveen ved UiS som skal lede prosjektet.

Inkluderer ungdom

I dag finnes det lite informasjon om den psykiske helsen til ungdom med minoritetsbakgrunn.

Det er kjent at samevitser og samehets eksempelvis preger samiske barn og unge, men det finnes ennå ikke tilsvarende forskning om nasjonale minoriteter som kvener og skogfinner.

Petter Viksveen

Førsteamanuensis Petter Viksveen ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjeneste ved Universitetet i Stavanger skal lede prosjektet.

For å lære mer om den psykiske helsen blant disse gruppene, og hva slags behov de har når det gjelder digitale psykiske helsetjenester, skal prosjektet «InvolveMENT» aktivt involvere dem i forskningen.

– Vi har med minoritetsungdom fra starten som representanter. De skal bidra til å forme og gjennomføre prosjektet med oss. Det er jo en selvfølge når man har et prosjekt som har fokus på unge, da er jo de unge de mest sentral aktørene, sier Viksveen.

Les også 3 av 4 unge samer blir utsatt for diskriminering

Elle Nystad

Han forteller at dette skal skje gjennom fire ulike faser. Først skal de eksempelvis gjennomføre en spørreundersøkelse for å vite mer om hva slags utfordringer minoritetsungdom har.

– Så skal vi gjøre intervjuer på et sted med mellom seksti og hundre unge med minoritetsbakgrunn for å lære litt mer om deres erfaringer med ung.no.

Les også Starter forskning på unge kvener

Kvenungdommen i møte med Pia Lane fra Sannhetskommisjonen

I tredje fase skal prosjektet samarbeide både med de unge representantene, Helsedirektoratet og helse- og andre fagpersonell for å komme med tilpassing av ung.no.

– Og i siste fasen skal vi teste tjenesten for å se om unge med minoritetsbakgrunn er fornøyde.

Professor Anita Salamonsen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) og UiT Norge arktiske universitetet har tidligere forsket på unge kveners psykiske helse. Ifølge Petter Viksveen er flere samme personer også med i prosjektet «InvolveMENT» som Professor Anita Salamonsen ved RKBU Nord.

Foto: Laila Lanes / NRK

Mener det er viktig å være involvert

– Prosjektet har akkurat startet opp, men jeg føler at vi som er ungdomsrepresentanter blir godt ivaretatt.

Det sier May-Britt Blomli som er med i prosjektet fra den kvenske ungdomsorganisasjonen Kvenungdommen – Kvääninuoret. Hun er glad for at UiS nå starter denne type prosjekt.

– Personlig syns jeg det er viktig at en plattform for ungdom også kan tilpasse seg behovene minoritetsungdom har. Det er mange ungdommer i Norge med minoritetsbakgrunn.

May-Britt Blomli og Heidi Johanne Blomli

May-Britt Blomli representerer den kvenske ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret i prosjektet.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Kanskje kan også bedre informasjon og kommunikasjon gjøre det lettere å stå trygt i sin egen identitet som minoritet?

Først og fremst gleder Blomli seg til å møte andre unge representanter fra de ulike minoritetsgruppene. Hun tror at de har flere like utfordringer.

– Jeg forventer at Kvenungdommen sammen med de andre deltakerne kan bidra til bedre informasjon om minoritetsungdommer som kan tas med videre i prosjektet.

Les også Gir kvenske ungdommers synspunkt til politikere under Arendalsuka

Vebjørn Vinjar Karvonen leder i Kvenungdommen - Kvääninuoret.

Godt tidspunkt

«InvolveMENT» startet offisielt den 1. juli, men på fredag er alle partnere samlet første gang når Universitetet i Stavanger inviterer til åpning av forskningsprosjektet.

Selv om planleggingen av prosjektet allerede startet i tidlig 2022, var juli 2023 et veldig godt tidspunkt til å starte prosjektet offentlig, mener Petter Viksveen.

– Selv om vi lenge har ønsket å starte dette prosjektet, sammenfaller det veldig godt med det Sannhets- og forsoningskommisjonen tok opp i sin rapport.

Les også Knallhard dom fra Sannhetskommisjonen: – Noen vil bli rystet

Sannhets- og forsoningskommisjonen utenfor Stortinget under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Kommisjonen tok eksempelvis opp hvordan det finnes lite informasjon om den psykiske helsen til minoritetsungdom.

I tillegg fremhevde de at det mangler kunnskap om behov for likeverdige helsetjenester for kvener, norskfinner, skogfinner og samer.

– Derfor vil vi sikre at det blir et godt gjennomarbeidet prosjekt der alles perspektiver tydelig kommer fram. Og ta særlig hensyn til de unge. Det er viktig for oss at de opplever at de blir tatt alvor, sier prosjektlederen.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått midlene til å gjennomføre dette prosjektet og fått alle disse ulike unge og organisasjoner med.