Hopp til innhold

Viikkouutiset kvääniksi

Kongsbergissa viisi ihmistä kuoli ko 37-ikhäinen mies hyökkäs piiliin ja pyyvin kans heiđän kimpphuun keskiviikko iltana. Norja sai tuorestaina uuđen hallituksen ja historian ensimäisen kväänipoliitisen utvalgin jäsenet oon nyt valittu.

Politiaksjon Kongsberg

Poliisila oli suuroperaatio Kongsbergissä, kun Espen Andersen Bråthen murhas viisi ihmistä piiliin ja pyyvin kans.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ensi viikola «Viikkouutiset kvääniksi» tullee muuttumhaan ja saamhaan uutta sisälystä.

Kotimaa

Eilen tuorestaina Työväjenparttiin johtaajasta, Jonas Gahr Størestä, tuli Norjan uusi staatinministeri. Samala hän esitteli Norjan uuđen hallituksen, jonka Työväjenparttii oon laittanu kashaan Keskusparttiin kans.

Työväjenpartiila oon hallituksessa yksitoista ministerii ko taas Keskusparttiila oon kahđeksen. Keskusparttiin johtaajasta Trygve Slagsvold Vedumista tuli Norjan uusi finasiministeri.

Alla osa ministereistä:

 • Hadia Tajik (Ap), työ- ja integreerausministeri
 • Anniken Huitfeldt (Ap), ulkoministeri
 • Emilie Enger Mehl (Sp), oikkeusministeri
 • Tonje Brenna (Ap), opetusministeri
 • Jan Christian Vestre, elinkeinoministeri
 • Espen Barth Eide (Ap), kliima-ja miljööministeri
 • Sandra Borch (Sp), maanpruuki-ja ruokaministeri
 • Anette Trettebergstuen (Ap), kulttuuri- ja tasa-arvoministeri
 • Marte Mjøs Persen (Ap), öljy- og energiiministeri
 • Bjørn Arild Gram (Sp), kommunaali-ja lääniministeri
 • Odd Roger Enoksen (Sp), puolustusministeri
14. oktober 2021: Statsminister Jonas Gahr Støre på den første regjeringskonferansen sammen med sin nye regjering.

Staatinministeri Jonas Gahr Støre ensimäisessä hallituskonferensissa hänen hallituksen oma kans.

Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Viisi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui keskiviikko iltana Kongsbergissä ko mies hyökkäs piiliin ja pyyvin kans heiđän kimpphuun. Hänelä oli kans usseempi ase. Poliisi sai usseita mellinkkiitä hyökkäyksestä kello 18:13 ja kello 18:47 mies oli poliisin hallussa.

Tekiijäksi oon sihđattu 37-ikhäistä Tanskan kansalaista Espen Andersen Bråthenii, joka oon poliisile tuttu henki. Poliisi ei vielä tieđä Bråthenin motiivii tevole, mutta het oon muun muvassa eppäily, ette hyökkäys olis saattanu olla terrorihyökkäys. Bråthen oon nimittäin kääntyny islamin uskhoon.

– Poliisi oon ollu kontaktissa miehen kans, koska se oon ollu huoli ette hän olis rađikalisoitunu.

Henki joka tunttee tekijän sannoo kuitenki, ette miehen kääntymiselä islamhiin oon pieni merkitys tevole.

– Met puhuma ihmisestä, joka oon psyykkisesti vakavasti sairas, ja joka oon jääny yhteiskunnan ulkopuolele nuoruuđessa.

Niin eppäilee kans nyt poliisi. Poliisiađvokaatti Ann Iren Svane Mathiassen vahvisti NRK:le perjantai aamuna, ette mies oon nyt tervheyspäätösvallan hallussa ja ette hänele tehđhään tervheysarveluksii.

Lyshav på torget i Kongsberg.

Kynttilämeri Kongsbergin torila.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Erna Stolbergin hallitus laittoi tiistaina ulos ehđotuksen staatinbuđsjetista vuođele 2022. Se oli hallituksen viiminen tehtävä ennen ko valta siirtyi Jonas Garh Støren hallituksele tuorestaina.

Jos ehđotus mennee läpi, tullee se vaikutamhaan monela tavala ihmisten arkheen Norjassa. Uuđela hallituksela oon kuitenki mahđolisuus tehđä muutoksii buđsjettiehđotuksheen 10. novemperikuuta asti, ennen ko se hyväksythään desemperikuussa Isokäräjäissä.

Joitakin muutoksii jokka tullee vaikuttaa sinun rahapörsiin, jos ehđotus mennee läpi :

 • Nuuska- ja tupakka tullee maksamhaan 5,9 eli 6,5 prosenttii enämpi.
 • Sähkön hinta laskee 1,5 äyrii per. kWh. Sähkön keskihinta Etelä-Norjassa oon tääpänä 115,1 äyrii per. kWh.
 • Lapsilisä noussee yhtheiskunnan hinnan nousun takia. Tämä koskee tyhä lapsii, jokka oon alle kuuđen vuođen ikhäisiä.
 • CO₂-vero noussee. Se meinaa, ette dieselin ja bensiinin hinta noussee. Se oon kans kalliimpi ostaat bensiini- eli hybridpiili.
 • CO₂-vero noussee. Se meinaa, ette dieselin ja bensiinin hinta noussee.
 • Omaisuusvero tullee saamhaan muutoksii. Se häytyy muun muvassa maksaa enämpi omaisuusveroa mökistä ja toisesta asumahuonheesta.
Forslag til statsbudsjett for 2022 på papir.
Foto: Cicilie Andersen / Cicilie Andersen

Tämä oon infulensakauđen ensimäinen viikko, mutta tällä viikola kenelekhään ei ole todettu virusta. Kansantervheysinstituutti oon kuitenki varoitanu, ette tämä tullee olemhaan raju infulensakausi Norjassa, koska ihmisten immuniteetti muita viruksia vasthaan oon nyt heikompi koronapandiemian takia.

Mailma

Tyskässä sosialidemokraatit, vihriset ja liberaaliparttii FDP oon pääsyt yhtheisymmärryksheen hallituksen perustamisesta. Parttiit aloitethiin hallitusneuvottelut viimi viikola.

Mailman tervheysjärjestö WHO muisteli keskiviikkona ette se oon perustanu 26 hengen laakin, joka alkkaa tutkiit Covid-19 viruksen alkuperää. Syynä oon, ette näin met saatama estäät samanlaiset viruspandemiat tulleevaisuuđessa.

Hirmumyrsky Pamela iski Meksikhoon keskiviikkona iltapäivälä Norjan aikkaa. Se toi matkassa kovvii satheita ja tuulii, jokka kaatoi puita.

Taiwanissa 46 ihmistä kuoli ja 41 loukkaantui tuorestaiaamuna ko huonokunttoinen ja vanha asuntoblokki syttyi palamhaan Kaohsiungin kaupungissa. Suuriin osa kuoleista oli köyhii vanhuksii.

Onnettommuus oon herättäny paljon puhetta, sillä asuntoblokin paloturvalisuusprobleemit oli ollu kaupungin tieđossa vuossii, mutta niile ei tehty mithään.

– Samanlaisia pytinkkiitä, jokka oon samassa tilassa, oon ympäri maata, sannoo anonyymi assiintuntiija Taipei Times aviisile.

Venäjä ja EU meinaa neuvotella yhtheisestä vaksiinipassista, sannoo Interfax. Tääpänä se oon melkhein mahđotonta reisata Venäjäle ja sieltä pois, koska kontinetiila ei ole yhtheisii reekeleiitä vaksiinista ja vaksiinityypistä. Tämä oon kans koskenu Norjaa ja Venäjää.

Meiđän mailma

Historian ensimäisen kväänipoliittisen utvalgin jäsenet valitthiin keskiviikkona Kaivuonhon. Utvalgin tehtävänä oon pittäät huolen, ette kväänin kieli ja kulttuuri piđethään osana päätöksentekkoo Kaivuonon komuunissa. Jäsenet tullee olemhaan Arthur Kjelstrup, Lisa Vangen, Anette Seppälä, Aud Marthinsen ja Elling Vatne, joka kans tullee johtamhaan utvalgia.

Arthur Kjelstrup olsen, Lisa vangen, Anette Seppälä og Elling Vatne.

Kuvassa historian ensimäinen kväänipoliittinen utvalgi: Arthur Kjelstrup, Lisa Vangen, Anette Seppälä ja Elling Vatne. Aud Marthinsen ei ole myötä kuvassa.

Foto: privat

Ehđotus staatinbuđsjetista, jonka Erna Stolbergin hallitus laitto ulos tiistaina, vaikuttaa kans kväänikanshaan. Hallitus oon nimittäin ehđottanu, ette vuona 2022 tuki kasuais 300 000 kruunula. Se ei kuitenkhaan ole mikhään tođelinen lissäys kväänikansan tuele, sanoo Ruijan kvääniliiton johtaaja Kai Petter Johansen Ruijan Kaijule.

– Hinnat yhtheiskunnassa nousthaan joka vuosi kaksi, kolme prosenttii. Se oon se minkä hallitus oon nyt laittanu kans kväänitukheen. Se siis ei ole mikhään tođelinen tuen lissäys.

Jos ehđotus mennee läpi, tullee kväänin kieli ja kulttuuri saamhaan 11,1 mill. kruunuu. Kulttuurineuvos (Kulturrådet) saa kans 8,2 mill kruunuu, jolla se saattaa tukkeet kansalissii minoriteettiita.

– Se oon pettymys nähđä, ette meitä ei taaskhaan muisteta ja ette puuttuva tuki tullee hiđastamhaan kväänin kielin ja kulttuurin vahvistamista, sannoo Johansen.

Kai Petter Johansen. Leder av Norske Kveners Forbund.

Ruijan kvääniliiton johtaaja Kai Petter Johansele staatinbuđsjetti oli pettymys.

Foto: Kai Petter Johansen / Privat

Pyhänä oon luvassa paljon paljon kvääniprogramii. Lauvantaina ja sunnuntaina KvääniÄäni laulajoukko essiinttyy Pyssyjovela ja Alattiossa. Lisäksi Major Minorities konsertti nähđhään huomena Yykëanperässä ja maanantaina Tromssassa.

Hver fredag publiserer NRK Kvensk de viktigste nyhetene fra siste uke på kvensk. Hva slags nyheter vil du lese på kvensk? Tips oss!